DOI: https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68

Ngày xuất bản: 03/11/2023

Bài báo

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHÂU RÁCH TOÀN PHẦN CHÓP XOAY QUA NỘI SOI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÂU CHỈ HAI HÀNG BẮC CẦU TẠI BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
Lê Gia Ánh Thỳ, Nguyễn Thế Tuân, Nguyễn Tấn Toàn, Nguyễn Minh Lộc, Phạm Thanh Tân, Đinh Ngọc Minh
PDF Trích dẫn
Trang: 1-6
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI KHÔNG VỮNG Ở NGƯỜI LỚN TUỔI BẰNG ĐINH CHỐNG XOAY ĐẦU TRÊN XƯƠNG ĐÙI (PFNA) VỚI KỸ THUẬT ÍT XÂM LẤN
Phan Văn Ngọc, Hồ Sỹ Nam, Nguyễn Minh Dương, Lê Chí Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 7-14
KỸ THUẬT CHỌN ĐIỂM XOAY CHO VẠT DA TRÊN MẮT CÁ NGOÀI NGUỒN NUÔI NGƯỢC DÒNG
Nguyễn Ngọc Thạch, Mai Trọng Tường, Cao Thỉ
PDF Trích dẫn
Trang: 15-21
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP CHÈ ĐÙI Ở TRẺ EM
Võ Quang Đình Nam, Nguyễn Hoàng Trung
PDF Trích dẫn
Trang: 22-29
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU GÃY XƯƠNG - SAI KHỚP CÙNG CHẬU TRÊN PHIM CT- SCAN CÓ DỰNG HÌNH 3D KHUNG CHẬU
Lê Đình Hải, Nguyễn Thế Hoàng, Lưu Hồng Hải
PDF Trích dẫn
Trang: 30-37
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP QUANH NGUYỆT BẰNG PHƯƠNG PHÁP MỔ NẮN KHÂU DÂY CHẰNG THUYỀN NGUYỆT
Lê Ngọc Tuấn, Nguyễn Thúc Bội Châu, Huỳnh Thị Linh Thu, Bùi Thị Lan Hương, Phạm Thanh Tân, Nguyễn Minh Lộc, Nguyễn Tấn Toàn, Lê Gia Ánh Thỳ, Hoàng Mạnh Cường, Nguyễn Văn Thái, Đỗ Phước Hùng
PDF Trích dẫn
Trang: 38-43
VAI TRÒ CỦA DENOSUMAB TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU ĐẠI BÀO XƯƠNG: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ XEM XÉT Y VĂN
Phạm Thanh Nhã, Lê Văn Thọ, Ngô Viết Nhuận
PDF Trích dẫn
Trang: 44-51
LIÊN QUAN GIỮA TRƯỢT ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG VÀ VẸO CỘT SỐNG Ở TRẺ EM: CẬP NHẬT Y VĂN VÀ CA LÂM SÀNG
Trịnh Minh Giám, Võ Quang Đình Nam
PDF Trích dẫn
Trang: 52-56
KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT XÂM LẤN TỐI THIỂU GÃY TRẬT ĐẦU TRÊN KÈM GÃY THÂN XƯƠNG CÁNH TAY: MỘT CA LÂM SÀNG
Phạm Văn Nhật, Trần Chánh Xuân, Trần Đình Lâm, Đỗ Quang Tiến, Nguyễn Anh Tuấn
PDF Trích dẫn
Trang: 57-62
SỬ DỤNG ĐINH XI MĂNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG SAU KẾT HỢP XƯƠNG GÃY THÂN XƯƠNG DÀI CHI DƯỚI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ XEM XÉT Y VĂN
Phạm Thanh Nhã, Nguyễn Huy Toàn
PDF Trích dẫn
Trang: 73-79
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LẤY TRỌN THÂN ĐỐT SỐNG ĐIỀU TRỊ GÙ VẸO NẶNG DIỄN TIẾN SAU PHẪU THUẬT TẬT NỬA ĐỐT SỐNG
Võ Quang Đình Nam, Đỗ Trần Khanh, Đậu Thế Canh
PDF Trích dẫn
Trang: 73-79
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN XƯƠNG ĐÙI TRẺ EM BẰNG ĐINH NỘI TỦY METAIZEAU DƯỚI MÀN TĂNG SÁNG
Huỳnh Trung Hiếu, Võ Quang Đình Nam
PDF Trích dẫn
Trang: 80-88
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ VÍT CALCAR TRONG PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU TRÊN XƯƠNG CÁNH TAY BẰNG NẸP VÍT KHOÁ
Lê Gia Ánh Thỳ, Đinh Ngọc Minh, Nguyễn Tấn Toàn, Nguyễn Minh Lộc, Phạm Thanh Tân, Nguyễn Ngọc Thanh Tâm
PDF Trích dẫn
Trang: 89-96
ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG VÀ KẾT QUẢ KHÂU RỄ SAU SỤN CHÊM TRONG BẰNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG ĐƯỜNG HẦM XUYÊN XƯƠNG CHÀY QUA NỘI SOI KHỚP GỐI
Nguyễn Huy Toàn, Phạm Thanh Nhã, Võ Bảo Duy, Phạm Đình Vinh, Nguyễn Đại Dương
PDF Trích dẫn
Trang: 97-103
TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO SAU THEO GIẢI PHẪU BẢO TỒN GỐC DÂY CHẰNG SỬ DỤNG LỐI VÀO GIAN DÂY CHẰNG CHÉO
Nguyễn Tấn Luật, Trần Đăng Khoa
PDF Trích dẫn
Trang: 104-109
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT DEGA TRONG ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP HÁNG TIẾN TRIỂN TRẺ EM
Võ Duy Khánh, Phạm Đức Minh Mẫn, Lê Viết Cẩn
PDF Trích dẫn
Trang: 110-115
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BẢO TỒN CHI BẰNG CẮT RỘNG BƯỚU XƯƠNG VÀ GHÉP XƯƠNG MÁC CÓ CUỐNG MẠCH
Bùi Hoàng Lạc, Tống Xuân Vũ, Lê Văn Thọ, Lê Chí Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 116-123
ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU VỀ TÍN HIỆU SÓNG THEO DÕI THẦN KINH TRONG PHẪU THUẬT GÙ VẸO CỘT SỐNG NẶNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐỤC XƯƠNG SỬA TRỤC LẤY BỎ THÂN ĐỐT SỐNG TẠI BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
Đậu Thế Canh, Võ Quang Đình Nam
PDF Trích dẫn
Trang: 124-130
ĐIỀU TRỊ GÃY CHỎM XƯƠNG QUAY Ở NGƯỜI LỚN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP XƯƠNG NẸP KHÓA
Đỗ Hồng Phúc, Nguyễn Văn Thái
PDF Trích dẫn
Trang: 131-138
ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN TRÊN HAI LỒI CẦU XƯƠNG CÁNH TAY TRẺ EM BẰNG KỸ THUẬT NẮN KÍN XUYÊN KIM CHÉO BÊN NGOÀI DƯỚI MÀN TĂNG SÁNG TẠI BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
Trương Hùng Quốc, Võ Quang Đình Nam
PDF Trích dẫn
Trang: 139-145