Ngày 16/7/2015, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ được cấp chỉ số quốc tế: ISSN 2354-1210.

Từ tháng 4/2016, Tạp chí đã được Hội đồng Giáo sư ngành Y đưa vào danh sách các tạp chí khoa học Y học được tính điểm công trình 0-0,5 điểm cho một bài báo đăng.

Năm 2020 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ đã được phê duyệt vào danh mục của các Hội đồng Giáo sư ngành Dược học được tính điểm công trình 0-0,5 điểm cho một bài báo đăng.

Tạp chí Y Dược học Cần Thơ ra 12 số/năm, 180-200 trang/số.

Từ tháng 12/2022 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ là thành viên của hệ thống Crossref và từ tháng 01/2023 tạp chí thực hiện bình duyệt online kín 2 chiều nhằm tăng tính minh bạch, tin cậy của các công trình nghiên cứu khoa học và đảm bảo tốt nhất chất lượng khoa học của bài viết.

 

Tôn chỉ, mục đích và phạm vi của tạp chí

 

Tôn chỉ và mục đích hoạt động của  tạp chí: xuất bản nhằm mục đích phổ biến kết quả từ các đề tài nghiên cứu khoa học; giao lưu trao đổi khoa học, chia sẻ kinh nghiệm, học tập, đồng thời cập nhật thông tin khoa học mới trong các lĩnh vực y, sinh, dược học trong và ngoài nước.

Phạm vi của tạp chí: Tạp chí xuất bản được chia thành 3 chuyên mục: (i) Bài báo nghiên cứu khoa học là kết quả công trình nghiên cứu khoa học có giá trị đã được triển khai nghiên cứu, (ii) Bài tổng quan y, sinh, dược học: phục vụ mục tiêu đào tạo liên tục trong lĩnh vực y, sinh, dược học; nhằm hệ thống hóa những kiến thức kinh điển và hiện đại; (iii) Thông tin cập nhật kiến thức mới về y, sinh, dược học trong nước và trên thế giới.

 

Chính sách truy cập mở

 

Tạp chí Y Dược học Cần Thơ áp dụng chính sách truy cập mở đối với các bài báo đã xuất bản đến với độc giả, nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận các kết quả nghiên cứu chất lượng cao và tăng cường trao đổi kiến thức. Tạp chí đăng tải trực tuyến (miễn phí) toàn văn các bài báo được công bố trên website của Tạp chí (https://tapchi.ctump.edu.vn).

 

Đạo đức xuất bản

 

Tạp chí Y Dược học Cần Thơ cam kết tuân thủ đạo đức xuất bản phù hợp với các hướng dẫn và tiêu chuẩn của the Committee on Publication Ethics (COPE), tuân thủ các nguyên tắc của COPE’s Core PracticesBest Practices Guidelines for Journal Editors và Guidelines on Good Publication Practices.

 

Bản thảo bài báo chỉ được chấp nhận khi được tác giả chịu trách nhiệm chính cam kết các nội dung sau: Các nội dung của bản thảo chưa được đăng tải toàn bộ hoặc một phần ở các tạp chí khác; Tất cả các tác giả đều có đóng góp một cách đáng kể vào quá trình nghiên cứu hoặc chuẩn bị bản thảo và cùng chịu trách nhiệm về các nội dung của bản thảo; Tuân thủ các biện pháp đảm bảo đạo đức nghiên cứu (ví dụ thỏa thuận đồng ý tham gia nghiên cứu).

 

Cam kết bảo mật

 

Tạp chí cam kết thực hiện và tuân thủ các quy định của luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân trên không gian mạng. Các thông tin mà người dùng (tác giả, độc giả, biên tập viên, người phản biện) nhập vào các biểu mẫu trên Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của tạp chí chỉ được sử dụng vào các mục đích đã được tuyên bố rõ ràng và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, hay dùng vào bất kỳ mục đích nào khác.

 

Phí gửi bài

 

Lệ phí gửi đăng bài: 1.000.000đ/bài báo

Lệ phí gửi đăng nhanh: 1.500.000đ/bài báo

Đối với tác giả là cán bộ viên chức thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thì được hỗ trợ 50% lệ phí gửi đăng bài.

Đối với sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được hỗ trợ 100% lệ phí đăng bài ( Tác giả gửi đính kèm “ Quyết định về việc giao tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của sinh viên”).

Hình thức nộp lệ phí:

1. Tiền mặt:

Nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, số 179 Nguyễn Văn Cừ, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

2. Chuyển khoản:

Tên Tài khoản: Trường ĐHYD Cần Thơ, Số TK: 0111000115668, tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cần Thơ.

Thời gian: Áp dụng từ ngày 01/02/2023.

* Phí gửi bài không được hoàn trả khi bài viết bị từ chối hoặc tác giả xin rút bài viết.

 

Quy trình phản biện bài báo

 

Tạp chí Y Dược học Cần Thơ thực hiện quy trình phản biện kín hai chiều nghiêm ngặt. Danh tính của những người phản biện không được tiết lộ cho các tác giả và ngược lại. Quy trình thẩm định bài báo đăng gồm các bước sau:

Tiếp nhận bản thảo

Tác giả liên hệ gửi bản thảo đến Tạp chí qua hệ thống trực tuyến tại website: https://tapchi.ctump.edu.vn. Hướng dẫn về cách đăng ký, gửi bài và chuẩn bị bản thảo được cung cấp trên website của Tạp chí.

Sàng lọc sơ bộ

Sau khi Tòa soạn nhận được bài báo của tác giả, Ban Thư ký sẽ tiến hành kiểm tra sơ bộ bài báo (các yêu cầu về nội dung và hình thức). Những bài báo không đúng quy cách hoặc có nội dung không phù hợp hoặc vi phạm bản quyền sẽ bị từ chối (Ban Thư ký thông báo phản hồi đến tác giả từ 1-3 tuần). Những bài báo đủ điều kiện, được Ban Thư ký tòa soạn chuyển đến Ban Biên tập có cùng chuyên môn với nội dung bài báo để đề xuất người phản biện. Thời gian kể từ khi Ban Biên tập nhận bài báo đến khi đề xuất người phản biện bài báo từ 1-3 tuần.

Vòng phản biện

1. Ban Thư ký gửi bài và yêu cầu phản biện đến 02 phản biện độc lập.

2. Các phản biện gởi nhận xét cho Ban Thư ký. Thời gian từ khi gửi bài cho phản biện đến khi nhận ý kiến của phản biện từ 4-6 tuần.

Xử ký kết quả phản biện

1. Nếu ý kiến đồng ý cho đăng và không cần chỉnh sửa, Ban Thư ký tiếp tục đăng bài theo qui trình.

2. Nếu ý kiến đồng ý đăng và cần chỉnh sửa, Ban Thư ký sẽ thông tin đến tác giả chỉnh sửa theo yêu cầu của người phản biện. Thời gian chỉnh sửa và gửi lại kéo dài từ 2-3 tuần, từ khi tác giả bài báo nhận được thông tin (Quá trình này có thể lặp lại tối đa 2 lần/1 bài báo). Khi có sự thống nhất, đồng ý của người phản biện; bài báo được tiếp tục đăng theo qui trình.

3. Những bài báo có chất lượng không đạt yêu cầu, cả 2 phản biện không đồng ý cho đăng sẽ bị Tòa soạn từ chối đăng.

Xuất bản

1. Ban Thư ký tổng hợp các bản thảo đã được tác giả hoàn thiện sau thẩm định trình Ban Biên tập xem xét, Tổng Biên tập phê duyệt, quyết định bài đăng theo các tiêu chí: sự phù hợp nội dung với tôn chỉ và mục đích, thể loại bài viết (ưu tiên các bài có bài có nghiên cứu chuyên sâu, hàm lượng khoa học cao), đóng góp mới bài báo, bài báo được ưu tiên đăng trong số gần nhất của Tạp chí theo thứ tự: tính thời sự, chất lượng bài báo và thời gian gửi bài.

2. Ban Biên tập và Ban Thư ký biên tập bản thảo, chế bản, đọc rà soát lỗi. 

3. Ban Thư ký có trách nhiệm thông báo cho tác giả bài báo (bằng e-mail) về tình hình phê duyệt bài báo, thời gian, số kỳ, tập xuất bản bài báo theo qui định.

4. Danh sách bài báo theo số Tạp chí được in ấn và phát hành trong năm định kỳ được công bố chính thức trên website: https://tapchi.ctump.edu.vn

Số 7 (2024): SỐ TIẾNG ANH

DOI: https://doi.org/10.58490/ctump.2024i7

Ngày xuất bản: 25/06/2024

Bài báo

THE RATE AND OUTCOMES OF REDUCING RE-HOSPITALIZATIONS WITH A TREATMENT REGIMEN INCLUDING DAPAGLIFLOZIN IN HEART FAILURE WITH REDUCED EJECTION FRACTION WITHOUT DIABETES PATIENTS
Ngo Hoang Toan, Nguyen Tuan Thuan, Vo Tan Cuong, Le Dieu Ngan, Do Thi Ngoc Diep, Tran Kim Son
PDF Trích dẫn
Trang: 1-7
NUTRITIONAL STATUS AND SOME RELATED FACTORS IN MEDICAL STUDENTS
Tran Hong Duyen, Tran Le Truc Nhien, Nguyen To Nguyen, Vo Thi My Hanh, Pham Hanh Nguyen, Nguyen Luu Phu Qui, Nguyen Hoang Tin
PDF Trích dẫn
Trang: 7-13
SURVEY OF ELEVATED BLOOD PRESSURE IN CHILDREN
Nguyen Minh Phuong, Nguyen Quoc Thinh, Truong Ngoc Phuoc, Nguyen Van Trinh, Trinh Phuong Tram, Nguyen Nhat Duy, Lu Tri Dien, Vo Van Thi, Le Van Minh
PDF Trích dẫn
Trang: 14-19
M-CHAT-R: UTILIZING FOR SCREENING AUTISM SPECTRUM DISORDER
Nguyen Nhat Duy, Nguyen Van Trinh, Nguyen Thuy Duy, Pham Minh Chuyen, Nguyen Ngoc Lam Vi, Khuong Bao Ngoc, Vo Van Thi
PDF Trích dẫn
Trang: 20-27
RELATED FACTORS TO RECURRENCE OF FEBRILE SEIZURES IN CHILDREN AT CAN THO CHILDREN'S HOSPITAL 2022 – 2023
Vo Van Thi, Van Tuong Vy, Huynh Tran Linh Nhi, Ho Trong Nguyen, Nguyen Van Trinh, Nguyen Van Truong, Nguyen Minh Phuong, Le Van Minh, Lu Tri Dien, Bui Thao Vi
PDF Trích dẫn
Trang: 27-33
AN EVALUATION OF HYPOALBUMINEMIA AND IRON DEFICIENCY ANEMIA IN CHILDREN AGED FROM 2 MONTHS TO UNDER 5 YEARS OLD WITH PNEUMONIA
Tran Thi Nhu Y, Ly Quoc Trung, Nguyen Hong Ngan, Le Thi Nhan Duyen, To Thi Yen Nhi, Trinh Ngoc Khoa, Ha Thi Thao Mai
PDF Trích dẫn
Trang: 34-40
RELATED FACTORS TO THE SEVERITY OF HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE IN CHILDREN TREATED AT CAN THO CHILDREN’S HOSPITAL 2022-2023
Vo Van Thi, Nguyen Minh Phuong, Truong Hoang Phuc, Le Thi Kim Ngan, Huynh Anh Thu, Vu Hong Khanh, Nguyen Thi Thuy Quynh, Le Van Minh, Lu Tri Dien
PDF Trích dẫn
Trang: 40-46
RESULTS OF GLYCEMIC CONTROL AMONG SEVERE STROKE PATIENTS
Nguyen Thi Ngoc Han, Pham Thu Thuy, Doan Thi Kim Chau, Ngo Duc Loc, Nguyen Tran Khanh Duy, Ha Tan Duc
PDF Trích dẫn
Trang: 47-52
INITIATION OF PROCESS STANDARDIZATION TO FABRICATE DEMINERALIZED BONE DIRECTED TOWARDS MAKING MATERIALS FOR BONE GRAFTING
Le Chi Linh, Huynh Duy Thao, Nguyen Van Doi, Trinh Ngoc Khoa, Ha Thi Thao Mai
PDF Trích dẫn
Trang: 53-59
SATISFACTION OF INPATIENTS ABOUT HEALTH EDUCATION AT CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY HOSPITAL
Nguyen Thi Thuy Trang, Nguyen Viet Phuong, Nguyen Tuan Linh, Nguyen Thi Bich Giang, Ho Van Duc, Quach Tan Dat, Nguyen Hoang Sinh
PDF Trích dẫn
Trang: 59-65
CLINICAL CHARACTERISTICS AND THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH GENITAL WARTS
Lac Thi Kim Ngan, Hoang Thi Van Anh, Pham Thi Bao Tram, Nguyen Thi Thuy Trang
PDF Trích dẫn
Trang: 65-71
KNOWLEDGE OF HPV VACCINES AND CERVICAL CANCER SCREENING AMONG FULL-TIME SECOND-YEAR MEDICAL STUDENTS IN CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY
Nguyen Quoc Tuan, Le Ngoc Lan Anh, Tran Trong Nhan, Phan Thi Van
PDF Trích dẫn
Trang: 72-78
RESEARCH ON CLINICAL CHARACTERISTICS AND TREATMENT RESULTS OF DERMATOPHYTOSIS PATIENTS WITH THE COMBINATION OF TOPICAL TERBINAFINE AND ORAL ITRACONAZOLE
Lac Thi Kim Ngan, Nguyen Hai Dang, Pham Thanh Thao, Tran Gia Hung
PDF Trích dẫn
Trang: 78-84
RESEARCH ON THE FORMULATION OF NANOPARTICLES CONTAINING MANGIFERIN USING SELF-ASSEMBLY METHOD
Huynh Thi My Duyen, Do Hoang Quyen, Pham Dinh Duy
PDF Trích dẫn
Trang: 82-93
MORPHOLOGY AND MICROANATOMY DESCRIPTION OF BỒNG NGA TRUẬT, OR FINGERROOT, (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf) COLLECTED IN KIEN GIANG PROVINCE
Nguyen Thi Hoai Trang, Truong Nhu Y, Huynh Ngoc Trung Dung, Nguyen Phu Loc
PDF Trích dẫn
Trang: 93-99
DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A HPLC/PDA METHOD FOR SIMULTANEOUS QUANTIFICATION OF AMLODIPINE BESYLATE AND VALSARTAN IN DISSOLUTION MEDIA
Huynh Thi My Duyen, Tran Huu Loc, Truong Phu Vinh, Tran Dung Tam, Huynh Thien Hai
PDF Trích dẫn
Trang: 100-106
EVALUATION OF KNOWLEDGE AND FACTORS RELATED TO ENTREPRENEURSHIP OF YOUNG PHARMACISTS IN THE MEKONG DELTA IN 2023
Nguyen Thi Trang Dai, Lam Ngoc Yen, Luu Thi Nhu Y, Vo Pham Trinh Thu, Tang Nghiep Minh, Nguyen Phuc Hung
PDF Trích dẫn
Trang: 107-115
SALIVARY CHARACTERISTICS AMONG 12-YEAR-OLD CHILDREN WITH SIGNIFICANT CARIES INDEX FROM URBAN AND SUBURBAN SCHOOLS IN CAN THO CITY
Dang Vinh Quang, Dang Quang Vinh, Vo Quoc Toan, Nguyen Thu Uyen, Nguyen Huynh Thanh Thuy, Trinh Ngoc Thinh, Nguyen Thi Nhu Y, Nguyen Pham Truc Thanh, Nguyen Ngoc Nguyet Minh
PDF Trích dẫn
Trang: 116-122
EVIDENCE – BASED PRACTICE: ATTITUDES AND KNOWLEDGE AMONG UNDERGRADUATE NURSING AND MIDWIFERY STUDENTS AT CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY IN 2023 AND RELATED FACTORS
Mai Nguyen Thanh Truc, Ngo Thi Dung, Pham Le An, Nguyen Hong Thiep
PDF Trích dẫn
Trang: 123-127
HEALTHCARE STUDENTS' READINESS OF INTERPROFESSIONAL LEARNING IN CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY: A CROSS-SECTIONAL STUDY
Nguyen Thi Kim Tuong, Nguyen Thanh Liem, Pham Thi Be Kieu, Nguyen Van Tuan
PDF Trích dẫn
Trang: 128-134
KNOWLEDGE TOWARDS HPV INFECTION AND RELATED FACTORS AMONG MALE STUDENTS AT THE FACULTY OF NURSING, CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY IN 2023
Tran Thi Chau Giang, Phan Ngoc Dang, Nguyen Thi Que Tran, Huynh Ngoc Thi, Nguyen Thi Cam Tu, Mai Nguyen Thanh Truc
PDF Trích dẫn
Trang: 135-139
COMPLIANCE WITH STANDARD PRECAUTIONS AMONG PEDIATRIC NURSES IN SELECTED GOVERNMENT HOSPITALS: A CROSS-SECTIONAL STUDY
Nguyen Thi Ngoc Han, Tran Cong Toai, Lydia T. Mahahan, Lu Tri Dien, Nguyen Thi Thanh Truc
PDF Trích dẫn
Trang: 139-145
SURVEY ON SLEEP QUALITY AND RELATED FACTORS AMONG NURSING STUDENTS AT CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY IN 2023
Le Kim Nguyen, Truong Thi Diem Trinh, Vo Thi Tuong Vi, Nguyen Thi Minh Khue, Nguyen Thi Yen Nhi, Ngo Thi Dung, Mai Nguyen Thanh Truc
PDF Trích dẫn
Trang: 146-151
SELF-CARE AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF NURSES CARING FOR COVID-19 PATIENTS IN SELECTED HOSPITALS IN BINH DINH, VIETNAM
Tran Cong Toai, Bui Le Vi Chinh, Nguyen Thi Ngoc Han
PDF Trích dẫn
Trang: 152-157
STUDY OF CLINICAL CHARACTERISTICS AND SOME RISK FACTORS OF MIGRAINE HEADACHE AT CAN THO CENTRAL GENERAL HOSPITAL IN 2022-2023
Ly Quoc Y, Dang Bich Loan, Duong Minh Thai, Pham To Tran, Le Van Minh
PDF Trích dẫn
Trang: 158-163
EFFECTS OF ACUTE MALNUTRITION ON THE RESULTS OF PNEUMONIA TREATMENT IN CHILDREN FROM 2 MONTHS TO 5 YEARS OLD
Nguyen Van Trinh, Nguyen Bich Cham, Nguyen Nhat Duy, Vo Van Thi, Nguyen Minh Thu, Nguyen Duc Tri, Lu Tri Dien, Dieu Thach Ky
PDF Trích dẫn
Trang: 163-170
IMMUNOGLOBULIN E IN PEDIATRIC ASTHMA: ADVANCES IN UNDERSTANDING AND MANAGEMENT
Huynh Hoang Khang, Nguyen Dinh Nguyen Chuong, Tran Cong Ly
PDF Trích dẫn
Trang: 170-180
A REVIEW ON CURRENT TRENDS IN Helicobacter pylori MANAGEMENT WITH MEDICINAL PLANTS AND ITS CONSTITUENTS
Huynh Anh Duy, Huynh Ngoc Thuy, Tran Hung
PDF Trích dẫn
Trang: 180-190
BACTERIAL CULTURES AND OUTCOME OF INTRAMEDULLARY INTERLOCKING NAIL IN OPEN DIAPHYSEAL FRACTURES OF TIBIAL
Nguyen Phu Toan, Pham Dang Ninh, Nguyen Le Hoan, Ho Ngoc Thien, Nguyen Lam Minh Tan, Ngo Tri Minh Phuong
PDF Trích dẫn
Trang: 190-196
STUDY ON THE ULTRASONOGRAPHIC AND RADIOGRAPHIC FINDINGS OF KNEE OSTEOARTHRITIS PATIENTS AT CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY HOSPITAL IN 2022-2023
To Anh Quan, Nguyen Anh Huy, Le Thi Huynh Nhu , Nguyen Thi Yen Nhi, Le Huyen Tran, Nguyen Phuoc Quy
PDF Trích dẫn
Trang: 196-200
CLINICAL AND SUBCLINICAL CHARACTERISTICS OF CARDIAC ARRHYTHMIAS IN CHILDREN AT CAN THO CHILDREN’S HOSPITAL
Pham Cao Tien Dung, Le Nguyen Hue Tran, Phan Minh Nhut, Luu Hong Hanh, Thai Tran Trung Thien, Nguyen Minh Phuong, Le Van Minh, Lu Tri Dien, Truong Ngoc Phuoc, Vo Van Thi
PDF Trích dẫn
Trang: 201-206