ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHÂU RÁCH TOÀN PHẦN CHÓP XOAY QUA NỘI SOI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÂU CHỈ HAI HÀNG BẮC CẦU TẠI BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

Lê Gia Ánh Thỳ1, Nguyễn Thế Tuân1,, Nguyễn Tấn Toàn1, Nguyễn Minh Lộc1, Phạm Thanh Tân1, Đinh Ngọc Minh1
1 Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Có nhiều phương pháp khâu rách toàn phần chóp xoay bao gồm kỹ thuật khâu 1 hàng, kỹ thuật khâu 2 hàng truyền thống và kỹ thuật khâu bắc cầu. Mục tiêu của việc điều trị rách chóp xoay là tăng tỉ lệ lành gân. Kỹ thuật khâu chóp xoay 2 hàng chỉ bắc cầu làm tăng vùng tiếp xúc giữa gân và điểm bám lên mấu động lớn. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả chức năng ở những bệnh nhân được điều trị khâu chóp xoay bằng kỹ thuật bắc cầu cùng với tập phục hồi sớm tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình trong năm 2019-2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu phân tích tiền cứu trên 79 bệnh nhân được điều trị rách toàn phần gân trên gai bằng phương pháp nội soi tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2019-2022. Kết quả chức năng được đánh giá bằng 2 hệ thống thang điểm, UCLA và VAS. Sau mổ bệnh nhân được bất động 3 tuần, và tái khám tại thời điểm 4 tuần, 12 tuần và 6 tháng. Kết quả: Có 79 bệnh nhân đạt kết quả tốt, trong khi đó có 10 bệnh nhân đạt kết quả khá trong nghiên cứu của chúng tôi. Thang điểm VAS trung bình cải thiện từ 7.57 thành 2.97 trong khi thang điểm UCLA cải thiện từ 12.04 thành 32.00. Kết luận: Kỹ thuật khâu bắc cầu qua nội soi cho kết quả hài lòng và chức năng được chấp nhận ở bệnh nhân, khi 94.52 % bệnh nhân đạt kết quả tốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Park, M.C., et al., Transosseous-equivalent rotator cuff repair technique. Arthroscopy, 2006. 22(12): 1360.e1-5, 10.1016/j.arthro.2006.07.017.
2. Haque, A. and H. Pal Singh, Does structural integrity following rotator cuff repair affect functional outcomes and pain scores? A meta-analysis. Shoulder Elbow, 2018. 10(3): 163-169, doi: 10.1177/1758573217731548.
3. Cho, N.S., B.G. Lee, and Y.G. Rhee, Arthroscopic rotator cuff repair using a suture bridge technique: is the repair integrity actually maintained? Am J Sports Med, 2011. 39(10) 210816, doi: 10.1177/0363546510397171.
4. Fealy, S., T.P. Kingham, and D.W. Altchek, Mini-open rotator cuff repair using a two-row fixation technique: outcomes analysis in patients with small, moderate, and large rotator cuff tears. Arthroscopy, 2002. 18(6): 665-70, doi: 10.1053/jars.2002.32589.
5. Lo, I.K. and S.S. Burkhart, Double-row arthroscopic rotator cuff repair: re-establishing the footprint of the rotator cuff. Arthroscopy, 2003. 19(9): 1035-42, doi: 10.1016/j.arthro.2003.09.036.
6. Park, J.Y., et al., Comparison of the clinical outcomes of single- and double-row repairs in rotator cuff tears. Am J Sports Med, 2008. 36(7) 1310-6, doi: 10.1177/0363546508315039.
7. Ren, Y.M., et al., Comparison of arthroscopic suture-bridge technique and double-row technique for treating rotator cuff tears: A PRISMA meta-analysis. Medicine (Baltimore), 2019. 98(20): e15640, doi: 10.1097/MD.0000000000015640.
8. Hoàng Mạnh Cường, Đánh giá kết quả sử dụng nội soi và đường mổ nhỏ điều trị rách chóp xoay. 2009, Đại học Y Dược TP. HCM.
9. Cicak, N., [Rotator cuff rupture]. Reumatizam, 2003. 50(2): 45-6.
10. Vo, A., et al., Physical Therapy and Rehabilitation after Rotator Cuff Repair: A Review of Current Concepts. International Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 2013. 1: 1-11.
11. Kelly, B.T., et al., Shoulder muscle activation during aquatic and dry land exercises in nonimpaired subjects. J Orthop Sports Phys Ther, 2000. 30(4): 04-10, doi: 10.2519/jospt.2000.30.4.204.
12. Hoàng Mạnh Cường, Báo cáo kết quả bước đầu ứng dụng nội soi khớp vai trong chẩn đoán và điều trị các thương tổn của chóp xoay. Tạp chí Y Dược Lâm Sàng 108, 2006. Số đặc biệt Hội nghị thường niên Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam lần thứ 5: 70-73.
13. Cavalier, M., et al., Management of Massive Rotator Cuff Tears: Prospective study in 218 patients. Orthop Traumatol Surg Res, 2018. 104(8s): S193-s197, doi: 10.1016/j.otsr.2018.09.007.
14. Nguyễn Trung Hiếu, Kết quả điều trị rách chóp xoay qua nội soi bằng kỹ thuật khâu một hàng không cột chỉ. 2017, Đại học Y Dược TP. HCM.