KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT XÂM LẤN TỐI THIỂU GÃY TRẬT ĐẦU TRÊN KÈM GÃY THÂN XƯƠNG CÁNH TAY: MỘT CA LÂM SÀNG

Phạm Văn Nhật1,, Trần Chánh Xuân1, Trần Đình Lâm1, Đỗ Quang Tiến1, Nguyễn Anh Tuấn2
1 Bệnh viện huyện Củ Chi
2 Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Gãy trật đầu trên xương cánh tay kèm gãy thân xương cánh tay cùng bên là loại hiếm gặp. Y văn ghi nhận chỉ ghi nhận các báo cáo ca lâm sàng và phương pháp điều trị chưa thống nhất. Chúng tôi báo cáo một bệnh nhân nữ 79 tuổi, gãy đầu trên xương cánh tay ba phần, trật khớp vai kèm gãy thân xương cánh tay cùng bên, rách cũ gân trên gai. Bệnh nhân được điều trị kết hợp xương nẹp vít xâm lấn tối thiểu thông qua đường mổ delta – ngực. Sau 33 tháng theo dõi cho kết quả lành xương và phục hồi chức năng tốt. Kết hợp xương nẹp vít xâm lấn tối thiểu là một lựa chọn điều trị an toàn và hiệu quả cho loại gãy xương này, cần cân nhắc nguy cơ hoại tử chỏm trước khi can thiệp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Flint JH, Carlyle LM, Christiansen CC, Nepola JV. Case report and literature review anterior shoulder dislocation with three-part proximal humerus fracture and humeral shaft fracture. Iowa Orthop J. 2009;29:105-13.
2. Cervera TP, Roca L, Montalvo MÁM. Shoulder Dislocation with Head and Shaft Fracture Ipsilateral. J Arthritis 2016;5:194.
3. Herzberg G, Tebaa E. Combined three-part humeral anterior fracture-dislocation and humeral shaft fracture treated with one-stage long stem shoulder hemiarthroplasty in an active elderly patient- A case report and review of literature. SICOT-J. 2017;3(62):62. doi:10.1051/sicotj/2017045.
4. Hertel R. Fractures of the proximal humerus in osteoporotic bone. Osteoporos Int. 2005;16(S02):S65-S72. doi:10.1007/s00198-004-171 4-2
5. Gönç U, Atabek M, Teker K, Tanrıöver A. Minimally invasive plate osteosynthesis with PHILOS plate for proximal humerus fractures. Acta Orthop Traumatol Turc. 2017;51(1):17-22. doi:10.1016/j.aott.2016.10.003.
6. Alberio RL, Del Re M, Grassi FA. Minimally Invasive Plate Osteosynthesis for Proximal Humerus Fractures: A Retrospective Study Describing Principles and Advantages of the Technique. Adv Orthop. 2018;2018:1-10. doi:10.1155/2018/5904028.
7. Attala D, Primavera M, Marcantonio A, et al. The role of minimally invasive plate osteosynthesis
(MIPO) technique for treating 3- and 4-part proximal humerus fractures in the elderly - a case study. Acta Biomed. 2021;2;92(4):e2021251.
8. Kongcharoensombat W, Wattananon P. Risk of Axillary Nerve Injury in Standard Anterolateral Approach of Shoulder: Cadaveric Study. Malays Orthop J. 2018;12(3):1-5. doi:10.5704/moj.1811.001.
9. Phùng Đức Khải, Cao Thỉ (2021). Giải phẫu ứng dụng thần kinh nách, Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 25(1), tr 122-126.
10. Zhao L, Yang P, Zhu L, Chen AM. Minimal invasive percutaneous plate osteosynthesis (MIPPO) through deltoid-pectoralis approach for the treatment of elderly proximal humeral fractures. BMC Musculoskelet Disord. 2017;18(1). doi:10.1186/s1 2891-017-1538-9.
11. Zhou ZB, Gao YS, Tang MJ, Sun YQ, Zhang CQ. Minimally invasive percutaneous osteosynthesis for proximal humeral shaft fractures with the PHILOS through the deltopectoral approach. Int Orthop. 2012;36(11):2341-2345. doi:10.1007/s00264 012-1649-8.