ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ VÍT CALCAR TRONG PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU TRÊN XƯƠNG CÁNH TAY BẰNG NẸP VÍT KHOÁ

Lê Gia Ánh Thỳ1, Đinh Ngọc Minh1,, Nguyễn Tấn Toàn1, Nguyễn Minh Lộc1, Phạm Thanh Tân1, Nguyễn Ngọc Thanh Tâm1
1 Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Gãy đầu trên xương cánh tay chiếm tỉ lệ cao trong tất cả các gãy xương. Tỷ lệ và độ phức tạp của xương gãy tăng theo tuổi của bệnh nhân. Hồi phục sự vững chắc của bản lề trong khi kết hợp xương được rất nhiều phẫu thuật viên quan tâm. Mục tiêu nghiên cứu: Nhằm đánh giá và so sánh kết quả điều trị cũng như tỷ lệ các biến chứng: di lệch thứ phát, hoại tử chỏm của kết hợp xương bằng nẹp vít khoá cho gãy đầu trên xương cánh tay ở nhóm có bắt vít calcar (N+) và nhóm không bắt vít calcar (N-). Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu mô tả 125 bệnh nhân được KHX bằng nẹp vít khoá tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2018 - 2021, trong đó 69 ca có bắt vít calcar, 56 ca không bắt vít calcar. Đánh giá hồi phục chức năng dựa vào thang điểm Constant-Murley, sự di lệch thứ phát dựa vào theo dõi khoảng cách đỉnh nẹp đến đỉnh chỏm, hoại tử chỏm dựa vào hệ thống phân loại Cruess. Kết quả: Nhóm N+ có mức độ phục hồi chức năng tốt hơn và mức độ di lệch thứ phát thấp hơn nhóm N- với P lần lượt là 0,03 và 0,01. Tỷ lệ hoại tử chỏm ở nhóm N+ là 15,93%, nhóm N- là 14,27%, với P = 1. Kết luận: Việc bắt vít calcar trong kết hợp xương bằng nẹp vít khoá cho gãy đầu trên xương cánh tay có liên quan đến hồi phục chức năng khớp vai và giữ thành quả nắn xương tốt hơn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Agudelo, J., et al., Analysis of efficacy and failure in proximal humerus fractures treated with locking plates. J Orthop Trauma, 2007. 21(10): 676-81, doi: 10.1097/BOT.0b013e31815bb09d.
2. Nguyễn Minh Lộc, Điều trị gãy đầu trên xương cánh tay ở người lớn bằng nẹp khoá. 2014, Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
3. Perez, E.A., Fractures Around The Shoulder, in Campbell’s Operative Orthopaedics, F.M. Azar and J.H. Beaty, Editors. 2021, Elsevier. 3040-3058.
4. Hertel, R., et al., Predictors of humeral head ischemia after intracapsular fracture of the proximal humerus. J Shoulder Elbow Surg, 2004. 13(4): 427-33, doi: 10.1016/j.jse.2004.01.034.
5. Gardner, M.J., et al., The importance of medial support in locked plating of proximal humerus fractures. J Orthop Trauma, 2007. 21(3): 185-91, doi: 10.1097/BOT.0b013e3180333094.
6. Osterhoff, G., et al., The calcar screw in angular stable plate fixation of proximal humeral fractures--a case study. J Orthop Surg Res, 2011. 6: 50, doi: 10.1186/1749-799X-6-50.
7. Lin, S.J., et al., Medial calcar support and radiographic outcomes of plate fixation for proximal humeral fractures. Biomed Res Int, 2015. 2015: 170283, doi: 10.1155/2015/170283.
8. Neer, C.S., 2nd, Displaced proximal humeral fractures. I. Classification and evaluation. J Bone Joint Surg Am, 1970. 52(6): 1077-89.
9. Esser, R.D., Treatment of three- and four-part fractures of the proximal humerus with a modified cloverleaf plate. J Orthop Trauma, 1994. 8(1): 15-22, doi: 10.1097/00005131-199402000-00005. 10. Court-Brown, C.M., et al., Fractures in older adults. A view of the future? Injury, 2018. 49(12): 2161-2166, doi: 10.1016/j.injury.2018.11.009.
11. Kristiansen, B., et al., Epidemiology of proximal humeral fractures. Acta Orthop Scand, 58(1): 75-7.
12. Brunner, F., et al., Open reduction and internal fixation of proximal humerus fractures using a proximal humeral locked plate: a prospective multicenter analysis. J Orthop Trauma, 2009. 23(3): 163-72, doi: 10.1097/BOT.0b013e3181920e5b.
13. Ong, C.C., et al., Outcomes of open reduction and internal fixation of proximal humerus fractures managed with locking plates. Am J Orthop (Belle Mead NJ), 2012. 41(9): 407-12.
14. Zhang, L., et al., The clinical benefit of medial support screws in locking plating of proximal humerus fractures: a prospective randomized study. Int Orthop, 2011. 35(11): 1655-61, doi:
10.1007/s00264-011-1227-5.
15. Hung, C.Y., et al., The effect of medial calcar support on proximal humeral fractures treated with locking plates. J Orthop Surg Res, 2022. 17(1): 467, doi: 10.1186/s13018-022-03337-5.
16. Oppebøen, S., et al., Calcar screws and adequate reduction reduced the risk of fixation failure in proximal humeral fractures treated with a locking plate: 190 patients followed for a mean of 3 years. J Orthop Surg Res, 2018. 13(1): 197, doi: 10.1186/s13018-018-0906-y.