LIÊN QUAN GIỮA TRƯỢT ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG VÀ VẸO CỘT SỐNG Ở TRẺ EM: CẬP NHẬT Y VĂN VÀ CA LÂM SÀNG

Trịnh Minh Giám1, Võ Quang Đình Nam2
1 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2 Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Trượt đốt sống là tình trạng trượt đốt sống phía trên so với đốt sống phía dưới. Đây là một bệnh lý hay gặp ở vùng thắt lưng. Sự xuất hiện trượt đốt sống đi kèm với vẹo cột sống ở trẻ em đã được đề cập trong y văn với tỷ lệ khoảng 4% - 8% và tần suất xuất hiện hai tổn thương này trên cùng một bệnh nhân khoảng 15% - 43%. Cho đến nay vẫn còn nhiều tranh luận cũng như chưa có một phác đồ điều trị tốt nhất cho tổn thương này. Chúng tôi xin phép được chia sẻ cập nhật y văn và một trường hợp lâm sàng điển hình mà chúng tôi đã phẫu thuật trong thời gian qua.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Burke, C.J., et al., Spondylolisthesis: a pictorial review. British Journal of Hospital Medicine, 2012. 73(12): 691-695, doi:10.12968/hmed.2012.73.12.691
2. Jeon, C., et al., Degenerative retrolisthesis: is it a compensatory mechanism for sagittal imbalance? The bone & joint journal, 2013. 95(9): 1244-1249, doi:10.1302/0301620X.95B9.31237
3. Vialle, L., AOSpine Masters Series, Volume 9: Pediatric Spinal Deformities. 2017: Georg Thieme Verlag.
4. Pneumaticos, S.G. and S.I. Esses, Scoliosis associated with lumbar spondylolisthesis: a case presentation and review of the literature. The Spine Journal, 2003. 3(4): 321-324, doi:10.1016/S1529-9430(03)00026-3
5. Gagnet, P., et al., Spondylolysis and spondylolisthesis: A review of the literature. Journal of Orthopaedics, 2018. 15(2): 404-407, doi:10.1016/j.jor.2018.03.008
6. Srivastava, A., E. Bayley, and B.M. Boszczyk, The management of high-grade spondylolisthesis and co-existent late-onset idiopathic scoliosis. European Spine Journal, 2016. 25: 3027-3031, doi:10.1007/s00586-014-3519-0
7. Seitsalo, S., K. Osterman, NhiNhand M. Poussa, Scoliosis associated with lumbar spondylolisthesis. A clinical survey of 190 young patients. Spine, 1988. 13(8): 899-904, doi:10.1097/00007632-198808000-00005
8. Duarte, M.P., et al., Is quality of life after surgery for adolescent idiopathic scoliosis affected by the presence of a concomitant low-grade isthmic spondylolisthesis non-surgically treated? A retrospective cohort study. European Spine Journal, 2022. 31(11): 3042-3049, doi:10.1007/s00586-022-07281-0