NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LẤY TRỌN THÂN ĐỐT SỐNG ĐIỀU TRỊ GÙ VẸO NẶNG DIỄN TIẾN SAU PHẪU THUẬT TẬT NỬA ĐỐT SỐNG

Võ Quang Đình Nam1,, Đỗ Trần Khanh1, Đậu Thế Canh1
1 Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Phẫu thuật lấy trọn thân đốt sống lối sau là một kỹ thuật phức tạp giúp nắn chỉnh hiệu quả các biến dạng cột sống nghiêm trọng, hiện còn áp dụng ít tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân nam 14 tuổi tiến triển gù vẹo cột sống nặng, bệnh nhân đã được phẫu thuật nhiều lần: cắt bỏ nửa đốt sống (phương pháp Egg shell) và đặt dụng cụ một bên năm 2012. Sau đó, bệnh nhân này đã được tiến hành thêm vít vào năm 2015 và lấy bỏ dụng cụ vào năm 2018. Bệnh nhân được thực hiện kỹ thuật lấy trọn thân đốt sống T12 bằng lối sau và đặt dụng cụ hàn xương từ T4 đến L3. Hậu phẫu có tổn thương thần kinh thoáng qua nhưng đã hồi phục sau vài ngày. Tỷ lệ nắn chỉnh là 64,4% ở mặt phẳng trán và 58,2% ở mặt phẳng đứng dọc. Sáu tháng sau phẫu thuật, sự nắn chỉnh được duy trì với cân bằng thân tốt và dụng cụ ổn định. Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng phẫu thuật lấy trọn thân đốt sống lối sau với sự hỗ trợ của hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh là an toàn đối với bệnh nhân gù vẹo cột sống cứng phức tạp với tỷ lệ điều chỉnh rất tốt. Phẫu thuật viên cần có hiểu biết thấu đáo về giải phẫu cột sống, chỉ định, kỹ thuật thực hiện cũng như diễn tiến lâm sàng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Yoichiro Takata, L. G. Lenke, Michael P. Kelly. Posterior vertebral column resection for rigid proximal thoracic kyphoscoliosis with broken growing rods in a patient with Desbuquois dysplasia. Spine Deformity. 2020. 8(1), 135-138. doi: 10.1007/s43390-020-00030-7.
2. Alex S. Ha, M. C., Lawrence G Lenke. State of the art review: Vertebral Osteotomies for the management of Spinal Deformity. Spine Deformity. 2020. 8(5), 829-843. doi: 10.1007/s43390020-00144-y.
3. Schwab F, B. B., Chay E, et al. The comprehensive anatomical spinal osteotomy classification. Neurosurgery. 2014. 74(1), 112-20, doi: 10.1227/NEU.0000000000000182o.
4. Alex S. Ha • Meghan Cerpa • Lawrence G. Lenke. State of the art review: Vertebral Osteotomies for the management of Spinal Deformity. Spine Deformity. 2020.
5. Bush CH, Kalen V. Three-dimensional computed tomography in the assessment of congenital scoliosis. Skeletal Radiol 1999, 28(11), 632-7. doi: 10.1007/s002560050565.
6. Campbell R: Congenital scoliosis due to multiple vertebral anomalies associated with thoracic insufficiency syndrome, in Drummond DS (ed): Spine: State of the Art Reviews. Strategies in the Pediatric Spine. Philadelphia, PA: Hanley and Belfus, 2000, 14, 209-218.
7. LoderRT,UrquhartA, Steen H, et al:Variability in Cobb angle measurements in children with congenital scoliosis. J Bone Joint Surg Br 1995;77:768-770.