ĐIỀU TRỊ GÃY CHỎM XƯƠNG QUAY Ở NGƯỜI LỚN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP XƯƠNG NẸP KHÓA

Đỗ Hồng Phúc1,, Nguyễn Văn Thái1
1 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Gãy chỏm quay là một loại gãy thường gặp với nhiều phương pháp điều trị khác nhau, mỗi phương pháp có ưu khuyết điểm riêng. Kết hợp xương nẹp khóa cho gãy chỏm quay là phương pháp mới có ưu thế cho các trường hợp gãy nhiều mảnh, ít xương dưới sụn. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá khả năng phục hồi giải phẩu, khả năng lành xương cũng như tìm các biến chứng xảy ra. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu mô tả hàng loạt ca trên 41 bệnh nhân gãy chỏm quay được phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp khóa tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình từ tháng 01/2020 đến tháng 04/2021. Thời gian theo dõi trung bình trên bệnh nhân là 14.2 tháng. Kết quả: Tỷ lệ liền xương đạt 100% với tỷ lệ chức năng đạt Rất tốt- Tốt theo thang điểm ASES-E và thang Broberg-Morrey là 95,1%, tỷ lệ Trung bình đạt 4,9%. Có 5 trương hợp có biến chứng sau mổ: 2 nhiễm trùng nông và 3 liệt thần kinh gian cốt sau thoáng qua hồi phục sau 1 tháng. Kết luận: Kết hợp xương bằng nẹp khóa là một phương pháp hiệu quả trong điều trị gãy chỏm quay với tỷ lệ liền xương cao, chức năng phục hồi tốt và ít biến chứng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Antuna, Sanchez-Marquez, J. M., and Barco, R. Long-term results of radial head resection following isolated radial head fractures in patients younger than forty years old, The Journal of bone and joint surgery. American volume. 2010. 92(3), 558-66.doi:10.2106/JBJS.I.00332
2. MASAYOSHI IKEDA, et al. Comminuted Fractures of the Radial Head Comparison Of Resection And Internal Fixation, the journal of bone and joint surgery. 87-A(1), doi:
10.2106/JBJS.C.01323.
3. Koslowsky, T. C., et al. Reconstruction of a Mason type-III fracture of the radial head using four different fixation techniques. An experimental study, J Bone Joint Surg Br. 2007. 89(11), 1545-50.doi:10.1302/0301-620x.89b11.19433
4. Lindenhovius, A. L., et al. The long-term outcome of open reduction and internal fixation of stable displaced isolated partial articular fractures of the radial head, J Trauma. 2009. 67(1), 143-6.doi:10.1097/TA.0b013e31818234d6
5. Zwingmann, J., et al. Clinical results after different operative treatment methods of radial head and neck fractures: a systematic review and meta-analysis of clinical outcome, Injury. 2013. 44(11), 1540-50. doi:10.1016/j.injury.2013.04.003
6. Gruszka, D., et al. Complex radial head and neck fractures treated with modern locking plate fixation, J Shoulder Elbow Surg. 2019. 28(6), 1130-1138.doi:10.1016/j.jse.2018.11.056
7. Kusnezov, N., et al. Operative Management of Unstable Radial Head Fractures in a Young Active Population, Hand (N Y). 2018. 13(4), 473-480.doi:10.1177/1558944717715136
8. van Riet, R. P. and Morrey, B. F. Documentation of associated injuries occurring with radial head fracture, Clin Orthop Relat Res. 2008. 466(1), 130-4.doi:10.1007/s11999-007-0064-8
9. Ring, D., et al. Nonunion of nonoperatively treated fractures of the radial head, Clin Orthop Relat Res(398), 2002. 235-8.doi:10.1097/00003086-200205000-00032
10. Yamaguchi, K., et al. The extraosseous and intraosseous arterial anatomy of the adult elbow, J Bone Joint Surg Am. 1997. 79(11), 1653-62.doi:10.2106/00004623-199711000-00007
11. Crönlein, M., et al. Using an anatomically preshaped low-profile locking plate system leads to reliable results in comminuted radial head fractures, Arch Orthop Trauma Surg. 2017. 137(6), 789-795.doi:10.1007/s00402-017-2693-z
12. Wu, P. H., Shen, L., and Chee, Y. H. Screw fixation versus arthroplasty versus plate fixation for 3-part radial head fractures, J Orthop Surg (Hong Kong). 2016. 24(1), 57-61.doi:10.1177/230949901602400114
13. Giannicola, G., et al. Anatomical variations of the proximal radius and their effects on osteosynthesis, J Hand Surg Am. 2012. 37(5), 1015-23.doi:10.1016/j.jhsa.2012.02.005
14. Kupperman, E. S., Kupperman, A. I., and Mitchell, S. A. Treatment of Radial Head Fractures and Need for Revision Procedures at 1 and 2 Years, J Hand Surg Am. 2018. 43(3), 241247.doi:10.1016/j.jhsa.2017.10.022
15. Beingessner Dm And Bmath, Bsc, Msc, Md, Frcsc, Cynthia E. Dunning, Msc, Phd, Peng,Karen D. Gordon, Bsceng, Phd, James A. Johnson, Phd, Peng, And Graham J.W. King, Md, Msc, Frcsc The Effect of Radial Head Excision and Arthroplasty on Elbow Kinematics and Stability, The Journal Of Bone And Joint Surgery, 2004. 86-A(8), doi: 10.2106/00004623-200408000-00018.
16. Kovacevic, D., Vogel, L. A., and Levine, W. N. Complex Elbow Instability: Radial Head and Coronoid, Hand Clin. 2015. 31(4), 547-56.doi:10.1016/j.hcl.2015.06.004
17. Guitton, T. G., et al. Diagnostic accuracy of two-dimensional and three-dimensional imaging and modeling of radial head fractures, J Hand Microsurg. 2014. 6(1), 13-7.doi:10.1007/s12593013-0107-1.