Quay trở lại chi tiết bài báo ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP CHÈ ĐÙI Ở TRẺ EM Tải xuống Tải xuống PDF