GIÁ TRỊ XÉT NGHIỆM CA125, HE4 VÀ ROMA TEST TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BUỒNG TRỨNG TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU

Lê Trung Tín1,, Trần Thị Trúc Linh1, Nguyễn Minh Hiệp1, Nguyễn Duy Linh1, Nguyễn Hồng Phong2, Bùi Thụy An1, Võ Thành Trí1, Nguyễn Thị Bảo Hà1
1 Bệnh viện Quốc tế Phương Châu
2 Trường Đại học Y dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Ung thư buồng trứng là ung thư phụ khoa phổ biến thứ hai ở phụ nữ, là một trong những bệnh ung thư nguy hiểm gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định giá trị của hai xét nghiệm CA125, HE4 và chỉ số ROMA test (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm Test) trong chẩn đoán ung thư buồng trứng tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 244 phụ nữ được chẩn đoán khối u buồng trứng thực thể từ 03/2019 đến 09/2023 tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Kết quả: Xét nghiệm CA125 có độ nhạy đạt 61,5%, độ đặc hiệu đạt 67,1%, giá trị tiên đoán dương là 9,5%, giá trị tiên đoán âm là 96,9%. Xét nghiệm HE4 có độ nhạy đạt 53,8%, độ đặc hiệu đạt 97,8%, giá trị tiên đoán dương là 58,3%, giá trị tiên đoán âm là 97,4%. Chỉ số ROMA test có độ nhạy đạt 53,8%, độ đặc hiệu đạt 93,1%, giá trị tiên đoán dương là 30,4%, giá trị tiên đoán âm là 97,3%. Kết luận: Trong hai xét nghiệm CA125, HE4 và chỉ số ROMA test thì xét nghiệm HE4 có giá trị tối ưu nhất vì vậy có thể thay thế cho các trường hợp không đủ điều kiện để thực hiện các xét nghiệm kết hợp trong chẩn đoán phân biệt ung thư buồng trứng ở phụ nữ được chẩn đoán khối u buồng trứng thực thể.  

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. World Health Organization. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA CANCER J CLIN. 2021. 71(3), 209-49. http://dx.doi.org/10.3322/caac.21660.
2. Li K, Hüsing A, Fortner RT, Tjønneland A, Hansen L, et al. An epidemiologic risk prediction model for ovarian cancer in Europe: the EPIC study. British journal of cancer. 2015. 112(7),
1257-65. http://dx.doi.org/10.1038/bjc.2015.22.
3. Montagnana M, Danese E, Giudici S, Franchi M, Guidi GC, et al. HE4 in ovarian cancer: from discovery to clinical application. Advances in clinical chemistry. 2011. 55, 1-20. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-387042-1.00001-0.
4. Moore RG, McMeekin DS, Brown AK, DiSilvestro P, Miller MC, et al. A novel multiple marker bioassay utilizing HE4 and CA125 for the prediction of ovarian cancer in patients with a pelvic mass. Gynecologic oncology. 2009. 112(1), 40-6. http://dx.doi.org/10.1016/j.ygyno.2008.08.031 5. Lưu Vũ Dũng, Phạm Thị Thu Trang, Nguyễn Hùng Cường và cộng sự. Đánh giá hiệu quả sàng lọc và phát hiện sớm ung thư buồng trứng với xét nghiệm CA-125, HE4 ở bệnh nhân đến khám tại Bệnh Viện Phụ Sản Hải Phòng (1-6/2019). Tạp chí Y học Việt Nam. 2021. 503(6), 99-105. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/issue/view/21.
6. Phan Đức Long, Lê Thị Anh Đào, Trương Quang Vinh. Tìm hiểu vai trò của CA125, HE4 và Roma test trong dự đoán ung thư buồng trứng tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Tạp chí Y học Việt Nam. 2022. 510(1), 263-6. http://dx.doi.org/10.51298/vmj.v510i1.1946.
7. Võ Văn Khoa, Nguyễn Vũ Quốc Huy. Nghiên cứu giá trị của HE4, CA-125, thuật toán nguy cơ ác tính buồng trứng (ROMA) trong chẩn đoán trước mổ ung thư buồng trứng. Tạp chí Phụ sản. 2018. 16, 79-85. http://dx.doi.org/10.46755/vjog.2018.2.512.
8. Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Hồng. Nghiên cứu giá trị của CA125, HBE4 trong chẩn đoán u nhầy buồng trứng tại bệnh viện Phụ Sản Trung Ương trong 5 năm từ 2016 đến 2020. Tạp chí Y học Việt Nam. 2021. 504(2). http://dx.doi.org/10.51298/vmj.v504i2.897.
9. Barr CE, Funston G, Jeevan D, Sundar S, Mounce LTA, et al. The Performance of HE4 Alone and in Combination with CA125 for the Detection of Ovarian Cancer in an Enriched Primary Care Population. Cancers. 2022. 14(9), 2124. http://dx.doi.org/10.3390/cancers14092124.