TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ HỆ TIÊU HÓA TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023

Huỳnh Thị Ngọc My1, Nguyễn Châu Yến Nhi1, Trần Thị Thảo Vy1, Trần Huệ Thư1, Nguyễn Ngọc Anh Thư1, Nguyễn Việt Phương1, Lê Kim Tha1,
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Theo Hiệp hội Dinh dưỡng lâm sàng Châu Âu (ESPEN), bệnh nhân ung thư là đối tượng dễ bị suy dinh dưỡng. Bệnh nhân ung thư hệ tiêu hóa có nguy cơ suy dinh dưỡng cao hơn bệnh nhân mắc ung thư khác. Do đó, đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư tiêu hóa là thực sự cần thiết. Từ đó, xây dựng kế hoạch giáo dục sức khỏe và can thiệp hỗ trợ dinh dưỡng phù hợp góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và xác định một số yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư hệ tiêu hóa tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 153 bệnh nhân ung thư hệ tiêu hóa đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Tình trạng dinh dưỡng được đánh giá dựa vào công cụ đánh giá tổng thể chủ quan cho bệnh nhân ung thư (PG-SGA). Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng vừa và nặng ở bệnh nhân ung thư hệ tiêu hóa lần lượt là 34,6% (PG-SGA B) và 30,1% (PG-SGA C). Các yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư hệ tiêu hóa: ung thư thực quản-dạ dày; ung thư giai đoạn IV. Kết luận: Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư tiêu hóa tương đối cao. Vị trí ung thư, giai đoạn ung thư được xác định có liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư tiêu hóa.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. International Agency for Research on Cancer-(IARC). Global Cancer Observatory-Vietnam population fact sheets, 2019.
2. Arends J, Baracos V, Bertz H, Bozzetti F, et al (2017) “ESPEN expert group recommendations for action against cancer-related maunitrition”, Clinical Nutrition, 36(5), page 1187-1196.
3. Jamshidi S., Hejazi N., Zimorovat A. R. Nutritional Status in Patients with Gastrointestinal Cancer in Comparison To Other Cancers In Shiraz, Southern Iran: a Case-Control Study. World J Plast Surg. 2018. 7. 186-192.
4. Nguyen Hoang Tan Loc, Truong Thanh Nam, Huynh Tu Linh, Nguyen Mai Quang Vinh, Le My Ngoc, et al. Malnutrition and related factors in patients with gastrointestinal cancers at Can Tho oncological hospital in 2020. Can Tho Journal of Medicine and Pharmacy. 2021. 7(3).
5. Nguyễn Văn Trang, Trần Thơ Nhị, Nguyễn Hoàng Long. Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Vinmec Times City. Tạp chí Y học Việt Nam. 2021. 505.
6. Arends J, Bachmann P, Baracos V, Barthelemy N, et al , (2017), “ESPEN guideline on nutriton on cancer patients”, Clin Nutr, 36(1), page 11-48.
7. Lê Thị Vân, Nguyễn Văn Quế, La Văn Luân. Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa điều trị hóa chất tại Trung Tâm Ung Bướu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 2020. 8.
8. Phạm Thị Thanh Hoa. Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa có hóa trị tại Bệnh viện K năm 2018. Đại học Y Hà Nội. 2019.
9. Tổng cục thống kê. Kết quả toàn bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 2019.
https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2019/12/Ket-qua-toan-bo-Tong-dieu-tra-dan-sova-nha-o-2019.pdf.
10. Phạm Thị Tuyết Chinh. Tình trạng dinh dưỡng và chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư đường tiêu hóa sau 2 tháng điều trị hóa chất tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2019. Đại học Y Dược Hà Nội. 2020.
11. Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Thanh. Tình trạng dinh dưỡng của người bệnh ung thư dạ dày trong quá trình điều trị hóa chất tại bệnh viện K năm 2020-2021. Tạp chí nghiên cứu Y học. 2021. 146. 140-149.
12. Lai Nam Tài, Trương Thanh An, Phạm Nhật Tuấn, Đoàn Duy Tân. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trước phẫu thuật ở bệnh nhân ung thư dạ dày tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2022. Tạp chí Y học Việt Nam. 2023. 527.
13. Tổng cục thống kê. Thông cáo báo chí kết quả khảo sát mức sống dân cư 2022. 2022.
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2023/05/thong-cao-bao-chi-ket-qua-khaosat-muc-song-dan-cu-2022/
14. Đoàn Thị Nhung, Trần Thị Hồng Vân, Hoàng Văn Lâm. Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa sau phẫu thuật tại Trung tâm Ung Bướu-Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và một số yếu tố liên quan. Tạp chí Y học Việt Nam. 2023. 528.