TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KÊ ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH TRỨNG CÁ THÔNG THƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022

Nguyễn Thị Minh Thư1,, Huỳnh Lê Thiện Vũ2, Nguyễn Minh Cường3, Lê Tấn Đức4
1 Cty TNHH Dược phẩm Tây Gia Long
2 Trường Đại Học Tây Đô
3 Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ
4 Trường Đại học Nam Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Bệnh trứng cá thông thường là bệnh da thường gặp nhất trong thực hành lâm sàng của thầy thuốc da liễu, chiếm tỷ lệ 80-85% ở người trưởng thành và gây ảnh hưởng nhiều đến tâm lý và chất lượng cuộc sống người bệnh. Việc lựa chọn thuốc điều trị là vấn đề hết sức quan trọng đối với hiệu quả điều trị. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỉ lệ sử dụng thuốc điều trị bệnh trứng cá thông thường không hợp lý và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ năm 2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 292 bệnh nhân trứng cá thông thường điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ. Kết quả: Tỉ lệ sử dụng nhóm kháng sinh chiếm tỉ lệ cao nhất 58,2%, ít nhất nhóm hormon 5,3%. Tỉ lệ kê đơn không hợp lý chung về chỉ định, liều dùng, số lần dùng, thời điểm dùng thuốc và chống chỉ định chiếm 19,5% và hợp lý chiếm 80,5%. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa trình độ chuyên môn và thời gian công tác của bác sĩ kê đơn với kê đơn thuốc điều trị bệnh trứng cá thông thường không hợp lý với p <0,05. Kết luận: Mụn trứng cá là bệnh rất thường gặp, làm suy giảm đáng kể đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Việc sử dụng thuốc trong điều trị bệnh trứng cá an toàn, hiệu quả và kinh tế là một trong những điều mà dược sĩ, bác sĩ cũng như người bệnh quan tâm. 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Kelly A.P. Acne and related disorders, Principles and Practive of Dermatology, 2nd, 2018. 801 – 818.
2. Habif T.P. Therapeutic agents for treatment of acne, Clinical Dermatology, Mosby. 2010 .235- 246.
3. Trịnh Tiến Thành, Huỳnh Văn Bá, Trần Đăng Quyết. Đặc điểm lâm sàng và sử dụng thuốc điều trị bệnh nhân trứng cá thông thường đến khám và điều trị tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2018-2019. Tạp Chí Y học Việt Nam. 2019. 505(1).
4. Đào Duy Thanh. Nghiên cứu mụn trứng cá thông thường bằng phương pháp bôi Fob 10-lotion tại Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ năm 2019-2020, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 2021. số 34, 29-35.
5. Phạm Thị Bích Na. Nghiên cứu một số yếu tố liên quan và đặc điểm lâm sàng bệnh trứng cá thông thường tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh, Journal of 108 - clinical medicine and pharmacy. 2022. 17(4).
6. Arnold H.L., Odom R.B. James W.D. Acne, Disease of skin, WB. Saunders company, 2020. 250-267.
7. Goulden V., Clark S.M., Cunliffe W.J. Post andolescent acne: A review of clinical features, BrJ-Dermatol, England. 2007. 136(1), 66-70.
8. Nguyễn Thị Hiền. Nghiên cứu độc tính và hiệu quả của acneca trong điều trị bệnh trứng cá thông thường, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Y Hà Nội. 2020.
9. Nguyễn Thị Minh Hồng. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá hiệu quả điều trị bệnh trứng cá thông thường bằng Vitamin A tại Viện Da liễu Quốc Gia, Đại học Y Hà Nội. 2018.