Quay trở lại chi tiết bài báo TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KÊ ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH TRỨNG CÁ THÔNG THƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022 Tải xuống Tải xuống PDF