NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2022-2023

Phạm Như Quang1,, Nguyễn Phương Toại1
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Việc cung cấp các dịch vụ y tế và sự hài lòng của bệnh nhân là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của một tổ chức y tế, đặc biệt là bệnh viện. Cùng với các biện pháp cải tiến chất lượng khác, hiểu được sự hài lòng của bệnh nhân là một yếu tố quan trọng để các cơ sở y tế theo dõi chất lượng chăm sóc và thu hút bệnh nhân. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định sự hài lòng và yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh năm 2022-2023. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 400 người bệnh đến khám và điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu: 16% đối tượng nghiên cứu không hài lòng với dịch vụ khám chữa bệnh. Một số yếu tố liên quan tìm thấy trong nghiên cứu là: Nhóm tuổi (OR=0,368, KTC 95%: 0,214-0,635, p<0,001), giới tính (OR=2,265, KTC 95%: 1,185-4,331, p=0,012), kinh tế (OR=0,243,KTC 95%: 0,094-0,624, p=0,002), nơi ở (OR=1,737, KTC 95%: 1,006-2,998, p=0,046). Kết luận: Tỷ lệ không hài lòng về dịch vụ khám chữa bệnh còn khá cao. Cần chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh một cách hiệu quả.

Chi tiết bài viết