ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO THẬN BẰNG PHẪU THUẬT CẮT THẬN BẢO TỒN THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

Nguyễn Minh Tuấn1,, Cao Văn Trí1, Nguyễn Duy Khánh1, Trương Quang Bình1, Đỗ Văn Hiếu1, Trần Trọng Lực1, Nguyễn Quốc Trí1
1 Bệnh viện Đà Nẵng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Phẫu thuật cắt thận bảo tổn nhu mô thận, cụ thể là phẫu thuật cắt bán phần thận được lựa chọn gần như thường quy cho những trường hợp ung thư tế bào thận T1a và xem xét chỉ định trong những trường hợp Tlb. Thời gian sống không ung thư ở nhóm mổ cắt bán phẩn thận và mổ cắt thận tận gốc như nhau. Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị ung thư tế bào thận bằng phẫu thuật cắt thận bảo tồn thận. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Gồm 30 bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật cắt thận bảo tồn thận điều trị ung thư tế bào thận tại bệnh viện Đà Nẵng từ tháng 10/2017 đến tháng 10/2022. Kết quả nghiên cứu: Độ tuổi trung bình là 54,9 ± 12,1 tuổi (29 - 76 tuổi). Tỷ lệ nam/nữ = 2/1. Đau thắt lưng là triệu chứng cơ năng chủ yếu chiếm tỷ lệ 56,7%; đái máu gặp ở 13,3%. Phát hiện tình cờ qua khám sức khỏe chiếm 30. Khối u ở thận phải chiếm 63,3%, thận trái 36,7%. Kích thước u trung bình: 25,7 ± 0,7 mm (12 - 44 mm). Cách mổ: 83,3% mổ hở, 16,7% mổ nội soi. Thời gian mổ trung bình là 86,1±14,1 phút. Có 2 bệnh nhân gặp tai biến chảy máu trong mổ phải truyền máu, chiếm 6,7%. 1 trường hợp tổn thương lách trong lúc mổ chiếm 3,3%. Giải phẫu bệnh: Ung thư tế bào sáng chiếm 90%. Giai đoạn: 100% là giai đoạn I. (T < 7 cm, N0, M0). Kết quả tốt chiếm 93,3%, trung bình chiếm 6,7%. Thời gian sống thêm giảm dần theo các năm. Thời gian sống thêm trong nghiên cứu với tỉ lệ sống thêm 1, 2, 3 năm lần lượt là 100%, 96,7%, 89,7%. Kết luận: Phẫu thuật cắt u bảo tồn thận là một lựa chọn tốt cho điều trị ung thư tế bào thận giai đoạn 1 (T < 7 cm) và có thể thay thế chỉ định cắt thận rộng rãi trong điều trị ung thư tế bào thận. Có thể thực hiện cắt bán phần thận qua mổ mở hoặc qua ngả nội soi…

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Đỗ Thị Thu Hiền, “Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật triệt căn ung thư biểu mô tế bào thận tại Bệnh viện Việt Đức” (2018), Luận án thạc sỹ y học, Đại học y Hà Nội.
2. Nguyễn Trung Hiếu, “Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật ung thư thận tại Bệnh viện Việt Đức từ năm 2012 đến 2014”, (2014) Luận văn thạc sỹ Y học, Đại Học Y Hà Nội.
3. Phạm Phú Phát, “Đánh giá kết quả Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt một phần thận trong bướu thận nhỏ” (2019), Luận án tiến sỹ y học, Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.
4. Đoàn Tuấn Sơn, “Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt u bảo tồn thận trong điều trị ung thư tế bào thận tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức giai đoạn 2012 – 2017” (2017), Luận án bác sỹ chuyên khoa 2, Đại học Y Hà Nội.
5. Nguyễn Thế Trường, "Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật ung thư tế bào thận ở người lớn”, (2005), Luận án Tiến sỹ Y học, Đại học y Hà Nội,
6. Nội.Nguyễn Văn Thành, “Kết quả phẫu thuật nội soi cắt bán phần thận trong điều trị ung thư thận”, (2019), Luận văn thạc sỹ y học, Đại học y Hà Nội.
7. Trương Thanh Tùng. (2018). Phẫu thuật nội soi cắt bán phần thận trong điều trị u thận: Kinh nghiệm bước đầu tại bệnh viện đa khoa Tỉnh Thanh Hóa, Tạp chí Y, Dược học quân sự. số 2. 63-70.
8. Rendon RA, Kapoor A, Breau R, et al, “Surgical management of renal cell carcinoma: Canadian Kidney Cancer Forum Consensus”, (2014), Can Urol Assoc J. 8(5,6). E398-E412.
9. Pierorazio MP et al, “Active surveillance for small renal masse”, Rev Urol, 14(1,2), (2012)13-19.