BÁO CÁO CA BỆNH: PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI THỪA MANH TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ

Trần Việt Hoàng1,, Võ Quang Huy1, Tạ Vũ Quỳnh2, Võ Ngọc Lân2
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
2 Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Viêm túi thừa manh tràng là bệnh lý hiếm gặp ở trẻ em và khó chẩn đoán và thường bị chẩn đoán nhầm với viêm ruột thừa cấp do có những biểu hiện lâm sàng giống nhau. Mục tiêu: Mô tả lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị. Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo loạt ca. Kết quả: Chúng tôi báo cáo 4 trường hợp viêm túi thừa manh tràng được điều trị thành công tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ từ 2019-2021. Các trường hợp đều chẩn đoán trước mổ là viêm ruột thừa, được phẫu thuật nội soi thành công, sau mổ diễn tiến ổn định và xuất viện sau 6 ngày, không ghi nhận biến chứng. Kết luận: Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa trong viêm túi thừa manh tràng là an toàn và có thể thực hiện được giống như phẫu thuật cắt ruột thừa.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Lê Huy Lưu và cộng sự (2016), Kết quả điều trị bảo tồn viêm túi thừa đại tràng phải, Y Học TP. Hồ Chí Minh, 20(6), tr. 135-140.
2. Lê Huy Lưu và cộng sự (2016). Kết quả phẫu thuật nội soi cắt túi thừa điều trị viêm túi thừa đại tràng phải. Y Học TP. Hồ Chí Minh. 20(6). tr. 141-157.
3. Huntington JT. et al (2016). A case of pediatric cecal diverticulitis mimicking acute Appendicitis. Int J Colorectal Dis. Pp. 1-3.
4. Kim CE. Et al (2005), Case Report: Cecal Diverticulitis in an Adolescent, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 40, pp. 603–605.
5. Lee et al (2010), Laparoscopic and Open Surgery for Right Colonic Diverticulitis, Am Surg, 76(5), pp. 486-491,
6. Tadashi Hatakeyam et al (2021), Colonic diverticulitis in children:A retrospective study of sixteen patients, Pediatr Int, (12), pp. 1510-1513.
7. Welch JP. et al (2011), Diverticulitis, ACS Surgery, 7(12), pp. 921-934.