KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM DA TIẾT BÃ Ở NGƯỜI LỚN BẰNG ITRACONAZOL PHỐI HỢP E-PSORA TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU CẦN THƠ NĂM 2021 – 2022

Châu Hồng Hiếu1,, Huỳnh Văn Bá2
1 Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu
2 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Viêm da tiết bã là một bệnh lý rối loạn viêm da mãn tính liên quan đến tuyến bã nhờn, phổ biến trên thế giới với tỷ lệ mắc từ 1 đến 10% dân số trưởng thành. Nhiều nghiên cứu cho thấy itraconazole có hiệu quả và kiểm soát các triệu chứng tốt hơn các loại thuốc kháng nấm khác. Việc phối hợp itraconazole và thuốc bôi không chứa corticosteroid cho thấy kết quả điều trị khả quan hơn. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả điều trị viêm da tiết bã ở người lớn bằng itraconazol phối hợp E-PSORA tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2021 - 2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 72 bệnh nhân viêm da tiết bã. Các bệnh nhân được khám sàng lọc đủ tiêu chuẩn để sử dụng itraconazole uống và phối hợp thoa E-PSORA trong 6 tuần. Kết quả: Sau 6 tuần có 98,4% bệnh nhân đáp ứng rất tốt với điều trị (p<0,001), không có trường hợp nặng hơn. Các triệu chứng cơ năng và thực thể đều đáp ứng tốt trở lên. Chưa phát hiện có các tác dụng không mong muốn xảy ra của thuốc itraconazol uống và E-PSORA bôi. Kết luận: Phối hợp itraconazol uống và E-PSORA bôi có thể được ưu tiên lựa chọn trong điều trị viêm da tiết bã bởi có hiệu quả điều trị và an toàn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hoàng Thị Ngọ (2009), Nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm da dầu người lớn bằng uống itraconazole kết hợp bôi corticoid, Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
2. Ahman S., N., Perrins, and R., Bond (2007), Treatment of Malassezia pachydermatis-associated seborrhoeic dermatitis in Devon Rex cats with itraconazole--a pilot study, Vet Dermatol, 18(3), pp. 171-4.
3. Borda L. J., M., Perper, and E., Keri J. (2019), Treatment of seborrheic dermatitis: a comprehensive review, J Dermatolog Treat, 30(2), pp. 158-169.
4. Ghodsi S. Z., Z., Abbas, and R., Abedeni (2015), Efficacy of Oral itraconazole in the Treatment and Relapse Prevention of Moderate to Severe Seborrheic Dermatitis: A Randomized, PlaceboControlled Trial, Am J Clin Dermatol, 16(5), pp. 431-7.
5. Van T. N., Thi N. H., et al. (2019), Efficacy of Oral itraconazole in the Treatment of Seborrheic Dermatitis in Vietnamese Adults Patients, Open Access Maced J Med Sci, 7(2), pp. 224-226..
6. Zander N., et al. (2019), Epidemiology and dermatological comorbidity of seborrhoeic dermatitis: population-based study in 161 269 employees, Br J Dermatol, 181(4), pp. 743-748.
7. Tucker D. and Masood S. (2022), Seborrheic Dermatitis, StatPearls, StatPearls Publishing Copyright © 2022, StatPearls Publishing LLC., Treasure Island (FL).