NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CAN THIỆP TẠI BỆNH VIỆN BÀ RỊA NĂM 2021-2022

Vũ Duy Tùng1,, Dương Phúc Lam2
1 Bệnh viện Bà Rịa
2 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Sự hài lòng của người bệnh là chỉ số quan trọng ảnh hưởng đến kết cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng kịp thời, sự thành công của bác sĩ và bệnh viện. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá sự hài lòng của người bệnh ngoại trú về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cùng các yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 250 người bệnh đến khám tại khoa khám bệnh với cứu mô tả cắt ngang và can thiệp trước sau không nhóm chứng. Kết quả: Tỉ lệ hài lòng người bệnh là 63,00%. Trong đó minh bạch thông tin, thời gian chờ khám, cơ sở vật chất, khả năng tiếp cận, thái độ ứng xử, cung cấp dịch vụ 76,75%; 76,75%, 76,75%. 74,50%. 83,50%. 84,75%... Chưa tìm thấy yếu tối liên quan, Sau can thiện có cải thiện. Kết luận: Hài lòng người bệnh ngoại trú tại bệnh viện chưa thấp hơn so với một số nghiên cứu trong nước và thế giới. Người bệnh hài lòng ít nhất về minh bạch thông tin, thủ tục khám chữa bệnh,...

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Bá Anh (2012), Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về chất lượng chăm sóc của điều dưỡng tại một số khoa lâm sàng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2012, Tạp chí Y tế Công cộng, Số 45, tr. 32-39.
2. Bệnh viện Bà Rịa (2020), Báo cáo tài chính của bệnh viện.
3. Nguyễn Văn Đông (2012), Đánh giá thực trạng cung cấp, sử dụng và sự hài lòng của người bệnh đối với các dịch vụ khám chữa bệnh nội trú bằng y học cổ truyền tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hoà năm 2012, Tạp chí Y học Việt Nam, Số 2, tr. 20-27.
4. Hội thảo Công bố báo cáo chỉ số hài lòng người bệnh (2019), Bộ Y tế và Tổ chức Sáng Kiến Việt Nam, 30/5/2019, Báo cáo chính sách Chỉ số hài lòng người bệnh.
5. Nguyễn Văn Phi (2015), Đánh giá sự hài lòng người bệnh đến khám chữa bệnh tại phòng khám Đa khoa Cầu Diễn thuộc TTYT quận Từ Liêm thành phố Hà Nội, Tạp chí Y học Dự phòng, số 4, tr.24-31.
6. Bùi Tuấn Khoa, Nguyễn Thanh Bình và các cộng sự. (2018), Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2017, Tạp chí y học dự phòng, số 10, tr. 36-43.
7. Nguyễn Ngọc Phước (2014), Đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú và người nhà người bệnh về chất lượng dịch vụ y tế tại Viện tim mạch – bệnh viện Bạch Mai, Luận văn tốt nghiệp chuyên khoa II, Đại học Y Hà Nội.
8. Nguyễn Công Thịnh (2010), Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám Nội - Nhi của khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa năm 2010, Tạp chí Tạp chí Y tế Công cộng, số 24, tr. 15-22.
9. Phạm Hữu Trung (2011), Đánh giá sự hài lòng của người bệnh lao phổi AFB (+) điều trị nội trú tại Bệnh viện Phổi Hà nội năm 2011, Tạp chí Y tế Công cộng, số 4, tr. 43-50
10. Nguyễn Thị Minh Thy, Nguyễn Bá Lâm và Võ Thanh Tùng (2014), Đánh giá sự hài lòng của người bệnh tại bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang năm 2014, Tạp chí Y tế Công cộng, số 22, tr. 34-41.
11. Nguyễn Thế Vinh (2012), Thực trạng công tác khám chữa bệnh ngoại trú và sự hài lòng của người bệnh tại khoa khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk năm 2012, Tạp chí Y tế Công cộng, số 13, tr. 44-47.
12. Geberu, G. A. Biks, et al. (2019), Factors of patient satisfaction in adult outpatient departments of private wing and regular services in public hospitals of Addis Ababa, Ethiopia: a comparative cross-sectional study, BMC Health Serv Res. 21(1), pp. 245.
13. Mohamed Dafaalla và Ihab Abdalrahman (2015), Patient satisfaction determinants in public and private outpatient clinics, BMC Health Serv Res. 19(1), pp. 869.
14. Mohammadreza Hojat, Daniel Z. Louis, Kaye Maxwell and et al. (2011), A Brief Instrument to Measure Patients' Overall Satisfaction With Primary Care Physicians, Ann Gen Psychiatry. 21(1), pp.2.
15. Pini, P. Sarafis, et al. (2014), Assessment of patient satisfaction of the quality of health care provided by outpatient services of an oncology hospital, Glob J Health Sci. 6(5), pp. 196-203.