ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT CỤC ĐIỀU TRỊ CỦA 531 BỆNH NHÂN COVID-19 TRONG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG

Lý Ngọc Tú1,, Cao Huỳnh Thiên Nhi1, Sơn Simel1, Trần Chí Lĩnh1, Thạch Thị Ái Phương1, Phạm Hoài Hiểu1, Đỗ Thị Diễm Chinh1, Nguyễn Thị Minh Thư1, Tăng Hòa Hải1, Liêu Thành Trung1
1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

  Đặt vấn đề: Khảo sát kết quả điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 là rất cần thiết. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc điểm dân số học, lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị; Khảo sát các yếu tố nguy cơ gây tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu trên 531 bệnh nhân mắc COVID-19. Kết quả: 2,6% bệnh nhân tử vong. 355 bệnh nhân (66,9%) đã tiêm ngừa đủ 3 mũi. X-Quang phổi có tổn thương dạng kính mờ (20,5%). 14 bệnh nhân (2,6%) được đánh giá nguy kịch. Qua phân tích hồi quy logistic đa biến, chúng tôi ghi nhận có 5 yếu tố nguy cơ độc lập gây tử vong: Suy thận mạn (p=0,003, OR=7,57, KTC 95%: 2,0428,11); triệu chứng ăn không ngon (p=0,009, OR=14,9, KTC 95%: 1,98-112,2); nhịp tim ≥ 100 lần/phút (p=0,03, OR=9,13, KTC 95%: 1,19-69,8); nhịp thở ≥ 24 lần/phút (p=0,01, OR=11,26, KTC 95%: 1,75–72,6); Mức độ nặng COVID-19 (p < 0,001, OR=116,6, KTC 95%: 10,8-1255,9). Kết luận: Bệnh nhân COVID-19 có một trong các yếu tố nguy cơ độc lập gây tử vong cần tích cực điều trị và theo dõi.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Albanghali M., Alghamdi S., Alzahrani M., Barakat B., Haseeb A., et al. Clinical Characteristics and Treatment Outcomes of Mild to Moderate COVID-19 Patients at Tertiary Care Hospital, Al Baha, Saudi Arabia: A Single Centre Study. J Infect Public Health. 2022. 15(3), 331-337, doi: 10.1016/j.jiph.2022.02.001.
2. Trần Thị Nhị Hà, Nguyễn Văn Học, Ngô Thị Hiếu Minh, Đặng Văn Xuyên, Nguyễn Văn Thường. Tổng kết hoạt động điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Tạp chí Y học Việt Nam. 2022. 514 (Chuyên đề), 5-12, https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2400.
3. Gayam V., Chobufo M.D., Merghani M.A., Lamichhane S., Garlapati P.R., Adler MK. Clinical characteristics, and predictors of mortality in African-Americans with COVID-19 from an innercity community teaching hospital in New York. J Med Virol. 2021. 93(2):812-819, doi:
10.1002/jmv.26306.
4. Đoàn Lê Minh Hạnh, Phan Thái Hảo, Phan Duy Quang, Nguyễn Văn Thọ, Phan Minh Hoàng. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Tạp chí Y học Việt Nam. 2022. 517(1), 5-9, https://doi.org/10.51298/vmj.v517i1.3124.
5. Hoàng Văn Sỹ, Nguyễn Minh Kha, Nguyễn Thanh Phong, Huỳnh Nghĩa, Lê Phước Truyền, cộng sự. Đặc điểm lâm sàng và mức độ nặng của tổn thương phổi trên X-Quang ngực ở bệnh nhân nhập viện do COVID-19. Tạp chí Y học Việt Nam. 2022. 508 (1), 315-319, https://doi.org/10.51298/vmj.v508i1.1568.
6. Ejaz H., Alsrhani A., Zafar A., Javed H., Junaid K., et al. COVID-19 and comorbidities: Deleterious impact on infected patients. J Infect Public Health. 2020. 13(12):1833-1839, doi: 10.1016/j.jiph.2020.07.014.
7. Phạm Minh Tuấn, Trần Văn Giang và Phạm Ngọc Thạch. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố tiên lượng tử vong bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng, nguy kịch. Tạp chí Y học Việt Nam. 2022. 518 (1), 124-127, https://doi.org/10.51298/vmj.v518i1.3333.
8. Iroungou B.A., Mangouka L.G., Bivigou-Mboumba B., Moussavou-Boundzanga P., et al. Demographic and Clinical Characteristics Associated With Severity, Clinical Outcomes, and Mortality of COVID-19 Infection in Gabon. JAMA Network Open. 2021. 4(9), e2124190, doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.24190.
9. Pontone G., Scafuri S., Mancini M.E., Agalbato C., Guglielmo M., et al. Role of computed tomography in COVID-19. J Cardiovasc Comput Tomogr. 2021. 15(1):27-36, doi: 10.1016/j.jcct.2020.08.013.
10. Zhou F., Yu T., Du R., Fan G., Liu Y., et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 2020. 395(10229):1054-1062.