ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ KHÁNG NẤM CỦA CHẾ PHẨM GEL CHỨA CLOTRIMAZOL VÀ TINH DẦU HƯƠNG NHU TRẮNG

Đinh Thị Thanh Vy1, Trần Mộng Tố Tâm1,, Võ Hoài Hiếu1, Phạm Thị Hoàng Yến1, Lê Thị Loan1, Nguyễn Đinh Nga2
1 Trường Đại học Yersin Đà Lạt
2 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Viêm âm hộ - âm đạo là bệnh phụ khoa rất phổ biến hiện nay. Một số nghiên cứu được thực hiện cho thấy phối hợp thuốc kháng nấm với tinh dầu có khả năng cải thiện tác động trên vi sinh vật gây bệnh. Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm của chế phẩm gel chứa hoạt chất clotrimazol phối hợp với tinh dầu hương nhu trắng được điều chế trong phòng thí nghiệm. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của chế phẩm gel phụ khoa bằng phương pháp khuếch tán và phương pháp pha loãng trong môi trường lỏng theo hướng dẫn của Viện tiêu chuẩn Phòng thí nghiệm và Lâm sàng (Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI). Kết quả: Chế phẩm gel có khả năng ức chế sự phát triển của 4 chủng vi khuẩn và 5 chủng vi nấm thử nghiệm với đường kính vòng ức chế vi sinh vật trong khoảng 18-26 mm và giá trị MIC trong khoảng 125-250 µg/mL (tính theo khối lượng chế phẩm). Kết luận: Chế phẩm gel điều chế được có khả năng kháng khuẩn và kháng nấm tốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bô ̣môn phu ̣sản. Sản phu ̣khoa. Nhà xuất bản Y hoc. 2007. 752-755. Tập 2.
2. Schenker J.G., Sen C. Infectious disease, Textbook of Perinatal Medicine. Jaypee Brothers Medical Publishers Ltd. 2015. 1515-1523. 3rd edition.
3. Bô ̣Y tế, Hóa dươc, Nḥà xuất bản Y hoc. 2014. 190̣-191. Tâp 2.̣
4. Huỳnh Thị Ngọc Lan, Hồ Ánh Nguyệt, Lâm Thị Ngọc Phương. Tính kháng khuẩn của tinh dầu tràm trà Úc và tinh dầu hương nhu trắng trên các chủng vi khuẩn đề kháng kháng sinh phân lập từ bệnh phẩm, Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh. 2014. 18(2), 209-215.
5. Joshi R. K., Chemical composition, in vitro antimicrobial and antioxidant activities of the essential oils of Ocimum gratissimum, O. sanctum and their major constituents, Indian Journal of Pharmaceutical Science, 2013. 75 (4), 457-462, doi: 10.4103/0250-474X.119834.
6. Trần Mộng Tố Tâm. Đánh giá khả năng kháng vi khuẩn và vi nấm của phối hợp clotrimazol với 5 loại tinh dầu trong điều kiện nuôi cấy in vitro. Tạp chí Khoa học Yersin. 2022. 13, 86-97.
7. Clinical and Laboratory Standards Institute. Method for antifungal disk diffusion susceptibility testing of yeasts. 2018. 3rd edition. Vol. 38 (24).
8. Clinical and Laboratory Standards Institute. Methods for dilution antimicrobial susceptibility test for bacteria that grow aerobically. 2018. 11th edition. Vol. 38 (2).
9. Clinical and Laboratory Standards Institute. Method for broth dilution antifungal susceptibility testing of yeasts. 2017. 4th edition. Vol. 37 (13).
10. Clinical and Laboratory Standards Institute. Methods for Antimicrobial Dilution and Disk Susceptibility Testing of Infrequently Isolated or Fastidious Bacteria. 2016.
11. Nguyễn Ngọc Yến, Nguyễn Thị Thúy Lan, Đặng Lê Tuyết Anh, Dương Thị Bích, Đỗ Văn Mãi. Nghiên cứu bào chế dung dịch gel chứa tinh dầu hương thảo (Rosmarinus officinalis L.) dùng hỗ trợ điều trị bệnh viêm âm đạo do nấm Candida albicans, Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 2021. 13. 255-270.
12. Pandey A., Jagtap J.V., and Polshettiwar S. A. Formulation and evaluation of in-vitro antimicrobial activity of gel containing essential oils and effect of polymer on their antimicrobial activity. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 2011. 3(1), 234-237.
13. Neves J.D., Pinto E., Amaral M.H., and Bahia M.F. Antifungal activity of a gel containing Thymus vulgaris essential oil against Candida species commonly involved in vulvovaginal candidosis. Pharmaceutical Biology. 2009. 47(2), 151-153, doi: 10.1080/13880200802436232. 14. Masoudi M., Rafieian K.M., and Miraj S. A comparison of the efficacy of metronidazole vaginal gel and Myrtus (Myrtus communis) extract combination and metronidazole vaginal gel alone in the treatment of recurrent bacterial vaginosis. Avicenna J Phytomed. 2017. 7(2), 129-136.