KHẢO SÁT KIẾN THỨC – THÁI ĐỘ VỀ RỬA TAY CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA NĂM THỨ BA HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

Võ Ngọc Trang Đài1,, Nguyễn Thị Thảo Linh1, Thái Huỳnh Ngọc Trân1, Nguyễn Văn Minh1, Nguyễn Hồng Thái1, Điều Tuấn Kiệt1
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

  Đặt vấn đề: Rửa tay thường quy là một hành động đơn giản và dễ thực hiện đối với cả người dân lẫn nhân viên y tế. Đây là một trong những biện pháp quan trọng nhất trong việc phòng ngừa nhiễm khuẩn nói chung và đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID - 19 nói riêng, rửa tay thường quy đã chứng minh vai trò chủ chốt trong giảm thiểu mức độ lây nhiễm bệnh và bảo vệ sức khỏe con người. Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát kiến thức – thái độ về rửa tay thường quy của sinh viên ngành Y đa khoa năm thứ ba hệ chính quy tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang dựa trên bảng câu hỏi tự thực hiện trên sinh viên đồng ý tham gia nghiên cứu. Dựa trên kết quả trả lời, kiến thức đạt khi ≥15/20 điểm (≥75%) và thái độ tích cực khi ≥75đ. Kết quả: Tuổi trung bình của sinh viên là 21 tuổi, nữ giới chiếm 64,9%, nam giới chiếm 35,1%. Nguồn tiếp cận thông tin về rửa tay thường quy nhiều nhất là từ Internet (63,3%) và trường học (63,2%). Tỷ lệ sinh viên có kiến thức chung về rửa tay thường quy ở mức đạt là 40,1%. Sinh viên có thái độ tích cực về rửa tay thường quy là 57,9%. Đa phần sinh viên thỉnh thoảng chủ động tìm hiểu kiến thức về rửa tay thường quy (55,8%). Kết luận: Về rửa tay thường quy của sinh viên y khoa có kiến thức tương đối tốt và đồng đều ở các nhóm và thái độ của sinh viên ở mức tích cực.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ y tế. “Hướng dẫn thực hiện quy trình vệ sinh tay thường quy và sát khuẩn tay nhanh bằng dung dịch chứa cồn”. Công văn số 7517/BYT-ÐTr ngày 12/10/2007. 2007.
2. Nguyễn Nam Thắng và Lê Đức Cường. “Kiến thức về rửa tay thường quy của điều dưỡng viên tại hai bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải Thái Bình năm 2017”. Tạp chí y học dự phòng. 2017. 26, 6, 233.
3. Đỗ Hoàng Yến. Khảo sát thực trạng sự tuân thủ vệ sinh tay thường quy của nhân viên y tế tại bệnh viện Tim Hà Nội. 2012.
4. Nguyễn Thị Phương Thảo. Kiến thức, thái độ và thực hành vệ sinh tay thường quy và một số yếu tố liên quan của cán bộ y tế tại bệnh viện y học cổ truyền trung ương năm 2018. 2019. 38-50.
5. Tạ Thị Phương. Đánh giá kiến thức, thái độ và tỉ lệ tuân thủ rửa tay của nhân viên y tế tại khoa ngoại và khoa nội bệnh viện đa khoa Đống Đa - Hà Nội trước và sau can thiệp nhằm tăng cường vệ sinh bàn tay năm 2010 - 2011. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 2011. 2(1), 36-39.
6. Allegranzi B, Pittet D.. Role of hand hygiene in healthcare-associated infection prevention. The Journal of Hospital Infection. 2009. 73, 4,305-15, doi: 10.1016/j.jhin.2009.04.019.
7. Pittet D, Mourouga P. Compliance with handwashing in a teaching hospital - Infection control program. Annals Internal Medicine. 1999. 130, 126-130, doi: 10.7326/0003-4819-130-2-199901190-00006.
8. Pittet D, Allegranzi B, Boyce J. The World Health Organization Guidelines on Hand Hygiene in Health Care and their consensus recommendations. Infection Control and Hospital Epidemiology. 2009. 30, 7, 611-622, doi: 10.1086/600379.
9. Helder OK, Latour JM. Undergraduate nurse students’ education in infection prevention: is it effective to change the attitude and compliance with hand hygiene?. Nursing in Critical Care. 2010. 15, 1, 39-40, doi: 10.1111/j.1478-5153.2009.00369.x.
10. Scheithauer S, Lemmen SW. How can compliance with hand hygiene be improved in specialized areas of a university hospital?. The Journal of Hospital Infection. 2013. 83, 1, 17-22, doi: 10.1016/S0195-6701(13)60005-5.
11. Graf K, Chaberny IF, Vonberg RP. Beliefs about hand hygiene: a survey in medical students in their first clinical year. American Journal of Infection Control. 2011. 39, 10, 885-888, doi: 10.1016/j.ajic.2010.08.025.
12. Mann CM, Wood A. How much do medical students know about infection control?. The Journal of Hospital Infection. 2006. 64, 4, 366-370, doi: 10.1016/j.jhin.2006.06.030
13. M. Bakarman, M. Baig, A. Alzahrani. Hand hygiene knowledge and attitude of medical students in western Saudi Arabia. Semantic Scholar. 2019. 4-12, doi: 10.7717/peerj.6823
14. Arthi E, Abarna V, Bagyalakshmi R, et al. Assessment of knowledge, attitude, and practice of Hand Hygiene among nursing and medical students. International Journal of Comtemporary Medical Research. 2016. 3, 4, 1203-1206.
15. C.Bhavana, Jyoti S.Kabbin and R.Ambica. Knowledge Levels of Medical Students about Hand Hygiene Practices in a Tertiary Hospital. Bangalore. 2019. 627-631.