NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TÁI PHÁT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÁI PHÁT TRÊN BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT TẠI TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022-2023

Ngô Văn Đức1,
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Tâm thần phân liệt là bệnh mạn tính, chiếm tỷ lệ khoảng 0,3-0,5% dân số, thường khởi phát ở lứa tuổi 18-40. Bệnh hay tái phát, tiến triển qua các giai đoạn tiền triệu, khởi phát, toàn phát và di chứng với các triệu chứng có thể thuyên giảm, ổn định hoặc còn duy trì. Chỉ có khoảng 10 đến 20% người được điều trị tâm thần phân liệt không bị tái, hầu hết những người bị tâm thần phân liệt có nhiều tái phát theo thời gian. Trên thế giới đã có những nghiên cứu đặc điểm lâm sàng bệnh tâm thần phân liệt nhằm hỗ trợ chẩn phát hiện sớm bệnh cũng như tình trạng tái phát ở bệnh nhân tâm thần phân liệt. Đồng thời có những nghiên cứu đánh giá về điều trị, quản lý bệnh tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, tại Việt Nam các nghiên cứu về vấn đề này vẫn còn hạn chế và chưa đầy đủ. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tình hình và yếu tố liên quan đến tái phát trên bệnh nhân tâm thần phân liệt tại tỉnh Vĩnh Long năm 2022-2023. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 569 bệnh nhân tâm thần phân liệt đang được quản lý điều trị ngoại trú tỉnh Vĩnh Long năm 2022-2023. Kết quả: Tỷ lệ tái phát trên bệnh nhân tâm thần phân liệt là 19,3%. Một số yếu tố có liên quan đến tỷ lệ tái phát là hôn nhân, kinh tế và tuân thủ điều trị dùng thuốc, thói quen uống rượu, bia (p<0,05). Kết luận: Tỷ lệ tái phát trên bệnh nhân tâm thần phân liệt khá cao. Cần nhấn mạnh việc tuân thủ sử dụng thuốc cho bệnh nhân, người thân cần động viên, nhắc nhở bệnh nhân tuân thủ dùng thuốc.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế. Quyết định số 2058/QĐ-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2020 về việc Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh tâm thần thường gặp. 2020. Hà Nội.
2. Community Help and Welfare Services, What is schizophrenia?. Version 1, November 2007.
3. Cao Tiến Đức. Kết quả điều trị ngoại trú bệnh nhân tâm thần phân liệt tại bệnh viện 103 bằng thuốc an thần kinh. Tạp chí Y – Dược học Quân sự, Số 5, 2013, 128-134.
4. Xi Tan, et al. Review of the four item Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-4) and eight item Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8). Inov Pharm. 2014. 5(3), Article 165, doi: 10.24926/iip.v5i3.347.
5. Nguyễn Văn Tuấn, Lý Thị Kim Chi. Tuân thủ điều trị bệnh tâm thần phân liệt Tại Huyện Ứng Hòa Hà Nội và các yếu tố liên quan. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2022. 152(4).
6. Morken G. Non-adherence to antipsychotic medication, relapse and rehospitalisation in recent-onset schizophrenia. BMC Psychiatry. 2008. 8, 32, doi: 10.1186/1471-244X-8-32.
7. Ciudad A, San L, Bernardo M, et al. Relapse and therapeutic interventions in a 1-year observational cohort study of nonadherent outpatients with schizophrenia. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2012. 36(2), 245-50, doi: 10.1016/j.pnpbp.2011.10.014.
8. Millier A., et al. Relapse according to antipsychotic treatment in schizophrenic patients: a propensity-adjusted analysis. BMC Psychiatry. 2011. 11, 24, doi: 10.1186/1471-244X-11-24.
9. Boyer L., Millier A., Perthame E., et al. Quality of life is predictive of relapse in schizophrenia. BMC Psychiatry, (2013), 13, 15, doi: 10.1186/1471-244X-13-15.
10. Lee SU., Soh M., Ryu V, et al. Risk factors for relapse in patients with first-episode schizophrenia: Analysis of the Health Insurance Review and Assessment Service data from 2011 to 2015. Int J Ment Health Syst. 2018. 12, 9, doi: 10.1186/s13033-018-0193-3.
11. Jarurin Pitanupong, Pran Ratanaapiromyakij, Teerapat Teetharatkul, et al. Factors Associated With Low Relapse Rates of Schizophrenia In Southern Thailand: A University Hospital-Based Study. 2021. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-922573/v1.
12. Pothimas N, Tungpunkom P, Chanprasit C, Kitsumban V. A Cross-sectional Study of Factors Predicting Relapse in People with Schizophrenia. PRIJNR. 2020. 16, 24(4), 448-59.
13. Mi W-F, et al. Identifying Modifiable Risk Factors for Relapse in Patients With Schizophrenia in China. Front Psychiatry. 2020. 11, 574763, doi: 10.3389/fpsyt.2020.574763.
14. Lê Văn Cường, Trương Tuần Anh, Vũ Thị Là, Phạm Thị Bích Ngọc. Thực trạng quản lý về chăm sóc vệ sinh cá nhân người bệnh tâm thần phân liệt điều trị ngoại trú của người nhà tại nam Định Năm 2018. Tạp chí Y học Thực hành (1139). 2020. số 7/2020, 3-6.