TƯƠNG TÁC THUỐC TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021

Trần Nguyễn Hồng Châu1,, Trần Đỗ Hùng2
1 Trường Đại học Tây Đô
2 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Việc phối hợp thuốc trong điều trị là không thể tránh khỏi, nhất là trong tình trạng đa bệnh lý, đa triệu chứng. Đó chính là nguyên nhân làm cho tương tác thuốc bất lợi dễ xảy ra. Mục tiêu nghiên cứu: 1. Xác định tỉ lệ, mức độ tương tác thuốc trong đơn thuốc điều trị bệnh nhân cao tuổi tại khoa Nội Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ; 2. Xác định các yếu tố liên quan đến sự xuất hiện tương tác thuốc. Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: 420 bệnh án tại khoa Nội Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ từ ngày 01/06/2020 đến ngày 30/06/2021, nghiên cứu mô tả cắt ngang. Xác định tương tác thuốc bằng website www.medscape.com. Kết quả: Xác định được 32,6% đơn thuốc xuất hiện tương tác thuốc, trong đó tương tác trung bình 62,2%, tương tác nghiêm trọng 26,7% và xác định được 81 cặp tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng độ tuổi của bệnh nhân càng cao, số lượng thuốc sử dụng, bênh mắc kèm càng nhiều thì nguy cơ xảy ra tương tác thuốc càng cao (p < 0,05). Kết luận: Kết quả nghiên cứu tình hình tương tác thuốc tại bệnh viện là rất cần thiết giúp cho bệnh viện chấn chỉnh việc sử dụng thuốc, tăng cường việc thực hành dược lâm sàng tại bệnh viện, làm giảm rủi ro và các ảnh hưởng không mong muốn xảy ra do tương tác thuốc.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2015), Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định.
2. Linh Lan Hương (2020), Xây dựng danh mục tương tác thuốc bất lợi cần chú ý trong thực hành lâm sàng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, Luận văn Dược sĩ chuyên khoa I, trường Đại học Dược Hà Nội.
3. Tô Thị Hoài (2017), Khảo sát tương tác thuốc trên bệnh nhân nội trú tại bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên, Luận vặn tốt nghiệp Thạc sĩ Dược học, Đại học Dược Hà Nội.
4. Dương Kiều Oanh (2018), Phân tích tương tác thuốc trên bệnh nhân cao tuổi điều trị tại khoa Nội cán bộ - Bệnh viện TWQĐ 108, Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Dược học, Đại học Dược Hà Nội.
5. Nguyễn Ngọc Thủy Trân (2020), Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc và tương tác thuốc trên bệnh nhân cao tuổi tại khoa Nội Tổng hợp bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020, Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Dược học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
6. David N.J., Muhammed M., Alexandro K. et al. (2017), “Drug-drug interactions among elderly patients hospitalized for drug toxicity”, JAMA, 289 (13), pp. 1652-1658.
7. Hans V. Hogerzeil (2016), “Promoting the rational use of medicines”, WHO Essential Drugs And Medicines Policy, pp.7.
8. Gagne J.J., Rabinowitz C., Maio V. (2018), “Prevalence and predictors of potential drug-drug interactions in Regione Emilia-Romagna, Italy”, Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 33(2), pp.141-51.
9. Preston C.L. (2015), Stockley's Drug Interactions Pocket Companion, The Pharmaceutical Press, London. https://www.medscape.com