Quay trở lại chi tiết bài báo ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐẶC ĐIỂM NỘI SOI Ở CÁC BỆNH NHÂN CÓ BỆNH LÝ ĐẠI TRÀNG ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ Tải xuống Tải xuống PDF