NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023

Nguyễn Bảo Phát1, Thái Ngọc Trâm1, Lê Thị An1, Lê Thanh Hà1, Nguyễn Thị Bích Liên1, Vũ Tấn Thọ2, Nguyễn Phục Hưng1,
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
2 Can Tho University of Medicine and Pharmacy

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Kinh tế Việt Nam tuy vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, song, mức tăng trưởng kinh tế chưa được cải thiện, vì vậy phát triển kinh tế nói chung và khởi nghiệp nói riêng là một vấn đề đang được Nhà nước và xã hội quan tâm. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ kiến thức và các yếu tố liên quan đến khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Sử dụng thiết kế mô tả cắt ngang, phỏng vấn 1202 sinh viên đang học các ngành tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ bằng bộ câu hỏi phỏng vấn nhằm đánh giá kiến thức, và các yếu tố liên quan đến ý định khởi nghiệp của sinh viên dựa trên các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu. Kết quả: Các đặc điểm về giới tính, tuổi, kết quả học tập của sinh viên đều có p < 0,05 do đó các đặc điểm này đều ảnh hưởng đến kiến thức chung, sinh viên nữ (623,11), nhóm tuổi từ 18 tuổi đến 23 tuổi (613,18) và kết quả học tập xuất sắc (711,91) chiếm số điểm cao nhất trong các nhóm đặc điểm. Tỷ lệ sinh viên có điểm kiến thức đạt mức tốt (81%). Có đến (94,9%) sinh viên nhận thức được ý tưởng khởi nghiệp phải phù hợp với pháp luật. Phần lớn sinh viên trong độ tuổi từ 18 đến 23 (62,7%) quan tâm và có ý định khởi nghiệp nhiều hơn các độ tuổi còn lại. Sinh viên có kết quả học tập từ khá trở lên có ý định khởi nghiệp chiếm tỷ lệ cao (67,9%). Có sự tương quan thuận và rất yếu giữa điểm kiến thức và ý định khởi nghiệp của sinh viên (R=0,108, p<0,001). Kết luận: Đa số người có điểm kiến thức càng cao thì ý định khởi nghiệp sẽ càng cao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Trung học phổ thông Khương Đình – Bộ Giáo Dục & Đào Tạo. Kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2021. 2021. http://thptkhuongdinh.edu.vn/tintuc-su-kien/ke-hoach-to-chuc-ngay-hoi-khoi-nghiep-quoc-gia-cua-hoc-sinh-sinh-vien-nam2021/ctmb/2178/9834.
2. Bakheet, A. H. Relationship between attitudes and intentions for business start-up: a case of Omani university & college students. Academy of Entrepreneurship Journal. 2018. 24(2), 1-10.
3. Tracxn. Startup trong lĩnh vực y tế thu hút đến 89% tổng lượng vốn. 2023, https://sokhcn.tayninh.gov.vn/tin-tuc-su-kien-157/von-dau-tu-vao-he-sinh-thai-khoi nghiepcong-nghe-viet-nam-giam-82-2431.html.
4. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Phát động Cuộc thi Sinh viên CTUMP với ý tưởng khởi nghiệp năm 2023. 2023.
http://www.ctump.edu.vn/?tabid=3190&ndid=20771&key=Phat_dong_Cuoc_thi_%E2%80% 9CSinh_vien_CTUMP_voi_y_tuong_khoi_nghiep%E2%80%9D_nam_2023.
5. Carpenter, S., Ten Steps in Scale Development and Reporting: A Guide for Researchers. Communication Methods and Measures. 2017. 12(1), 25-44, https://doi.org/10.1080/19312458.2017.1396583.
6. Mansour O, Al-Kayali R. Community pharmacistsꞌ role in controlling bacterial antibiotic resistance in aleppo, syria. Iranian journal of pharmaceutical research: IJPR. 2017. 16(4),1612, doi: https://doi.org/10.22037/ijpr.2017.2135.
7. Phan Anh Tú & Trần Quốc Huy. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 2017. 48, 96-103, doi: https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2017.634
8. Phạm Thế Kiên, Nguyễn Thị Hương Giang. Thực trạng năng lực khởi nghiệp sáng tạo và nhận thức về giáo dục khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm -đại học Huế. Tạp chí Giáo dục. 2021. 493, 44-48.
9. Bùi Thị Thanh Nhàn & Hoàng Thị Thuý Hằng. Hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển. Tạp chí Công thương. 2019. 8, 179-183.
10. Võ Phan Như Quỳnh. Pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Đại học Huế. 2019.
11. Badri, R., & Hachicha, N. Entrepreneurship education and its impact on students’ intention to start up: A sample case study of students from two Tunisian universities. The International Journal of Management Education. 2019. 17(2), 182-190, doi: https://doi.org/10.1016/j.ijme.2019.02.004.
12. Alexandrina Maria Pauceanu, Onise Alpenidze, Tudor Edu, & Rodica Milena Zaharia. What Determinants Influence Students to Start Their Own Business? Empirical Evidence from United Arab Emirates Universities. Sustainability. 2019. 11, 1-23, doi: https://doi.org/10.3390/su11010092.