NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH GIẢM TESTOSTERONE HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN NAM ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

Trương Thị Chiêu1, Võ Tấn Cường2,, Đoàn Thị Kim Châu1, Trần Đặng Đăng Khoa1, Huỳnh Văn Lộc1, Trần Kim Sơn1, Ngô Thị Yến Nhi2
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
2 Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Testosterone là nội tiết tố nam quan trọng, có vai trò trong hoạt động tình dục của nam giới, nhiều nghiên cứu cho thấy có giảm nồng độ các hormon sinh dục trong đó chủ yếu là testosterone trên bệnh nhân nam mắc đái tháo đường type 2. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ giảm nồng độ testosterone toàn phần trong huyết tương ở bệnh nhân nam mắc đái tháo đường type 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 105 bệnh nhân nam từ 40 tuổi trở lên được chẩn đoán ĐTĐ type 2 tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ, phương pháp nghiên cứu là mô tả cắt ngang. Kết quả: Nồng độ testosterone trung bình trong nhóm bệnh nhân đái tháo đường type 2 là 4,2±2,3 ng/mL thấp hơn ở nhóm đối chiếu (5,5±1,9 ng/mL). Tỷ lệ giảm testosterone ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 là 41%, có mối liên quan đến thời gian mắc đái tháo đường >10 năm và kiểm soát đường huyết đói không đạt mục tiêu. Kết luận: Bệnh nhân nam mắc đái tháo đường type 2 có tỷ lệ giảm nồng độ testosterone huyết tương cao hơn nhóm đối chiếu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Patterson C., Karuranga S., Salpea P., Saeedi P., Dahlquist G., et al. Worldwide estimates of incidence, prevalence and mortality of type 1 diabetes in children and adolescents: Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9th edition. Diabetes Research and Clinical Practice. 2019. 157. 1820-1842. DOI: 10.1016/j.diabres.2019.107842.
2. Nguyễn Trung Kiên, Trần Thái Thanh Tâm. Sinh lý học. Nhà xuất bản Y học. 2019. 86-87, 355-356.
3. Ramachandran S., Hackett G.I., Strange R.C. Sex Hormone Binding Globulin: A Review of its Interactions with Testosterone and Age, and its Impact on Mortality in Men with Type 2 Diabetes. Sexual Medicine Reviews. 2019. 7(4). 669-678. https://doi.org/10.1016/j.sxmr.2019.06.006.
4. Nguyễn Thị Thục Hiền. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nồng độ testosterone ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 có rối loạn cương dương. Luận văn tốt nghiệp chuyên khoa cấp II. Trường Đại học Y Hà Nội. 2015.
5. Kumari N., Khan A., Shaikh U., Lobes K., Kumar D., et al. Comparison of Testosterone Levels in Patients With and Without Type 2 Diabetes. Cureus. 2021. 13(7). 16288. DOI: 10.7759/cureus.16288.
6. Trần Văn Lưu, Lương Quỳnh Hoa. Nghiên cứu nồng độ testosterone huyết thanh ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 nam giới Tại bệnh viện nội tiết trung ương. Tạp chí nội tiết và đái tháo đường. 2021. 50. 209-214.
7. Trần Đức Thành, Nguyễn Minh Núi, Đoàn Văn Đệ. Liên quan giữa nồng độ testosterol huyết tương và lipid máu ở bệnh nhân đái thào đường type 2. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 2017. 5. 51-56.
8. Raza M.T., Sharif S., Khan Z.A., Sadaf N., Samsam M., Amina U. Frequency of Hypogonadism in Type 2 Diabetes Mellitus Patients with and without Coronary Artery Disease. Cureus. 2018. 11(12). 6500-6523. DOI: 10.7759/cureus.6500.