ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TÚI MẬT Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH MẠN TÍNH

Đặng Văn Sô Đa1,, Nguyễn Văn Hai2, Nguyễn Minh Hiệp2
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
2 Bệnh viện Quốc tế Phương Châu

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Viêm túi mật là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp trong cấp cứu bụng trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Người có các bệnh lý mạn tính thì chức năng sinh lý của các cơ quan bị rối loạn, phản ứng bảo vệ và khả năng tự điều chỉnh của cơ thể chậm hơn so với người không mắc bệnh. Hiện nay, trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu cho thấy kết cục điều trị phẫu thuật nội soi ở bệnh nhân viêm túi mật cấp có kèm bệnh lý mạn tính xấu hơn so với những đối tượng khỏe mạnh. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và một số kết quả trong điều trị viêm túi mật cấp bằng phẫu thuật nội soi cắt túi mật ở bệnh nhân có bệnh mạn tính tại khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 90 bệnh nhân bệnh nhân viêm túi mật cấp có kèm bệnh mạn tính được phẫu thuật cắt túi mật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ từ tháng 7/2022 đến tháng 4/2023. Kết quả: Tuổi trung bình các đối tượng nghiên cứu là 65 ± 13,9. Trong các bệnh mạn tính, tăng huyết áp là bệnh phổ biến nhất với 93,3%. Vị trí đau thường nằm ở hạ sườn phải với 58,9%. Triệu chứng sốt, phản ứng hạ sườn phải, đau khu trú lần lượt có tỷ lệ 81,1%, 82,2%, 17,8%. Nguyên nhân dẫn đến viêm túi mật đa phần là do sỏi với 87,8%. Kích thước túi mật lớn (90%) và dày (97,8%) chiếm đa số. Thời gian hậu phẫu trung bình 4,8 ± 1,4 ngày. Kết luận: Phẫu thuật nội soi trong điều trị viêm túi mật cấp là phương pháp an toàn, hiệu quả ngay cả đối với những bệnh nhân mắc các bệnh mạn tính.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Hữu Trí, Trương Minh Tuấn. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm túi mật cấp do sỏi. Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế. 2020. 10(1), 58-64, https://www.doi.org/10.34071/jmp.2020.1.9.
2. Phạm Khuê. Bài giảng bệnh học nội khoa. Đại cương bệnh học người có tuổi. 2003. 416-422.
3. Laurence J.M., Tran P.D., Richardson A.J., Pleass H.C., Lam V.W. Laparoscopic or open cholecystectomy in cirrhosis: a systematic review of outcomes and meta-analysis of randomized trials. HPB (Oxford). Mar 2012. 14(3), 153-61, https://doi.org/10.1111/j.1477-2574.2011.00425.x.
4. Loozen C.S., van Santvoort H.C., van Duijvendijk P., Besselink M.G., Gouma D.J., et al. Laparoscopic cholecystectomy versus percutaneous catheter drainage for acute cholecystitis in high risk patients (CHOCOLATE): multicentre randomised clinical trial. Bmj. Oct 8 2018. 363, k3965, https://doi.org/10.1136/bmj.k3965.
5. Lê Quang Minh. Nghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả điều trị VTMC bằng PT CTMNS. Viện nghiên cứu khao học y dược lâm sàng. 2013.
6. Đặng Thành Đông. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả PT nội soi cắt TM cấp do VTMC. Đại học Y Hà Nội. 2010.
7. Trần Văn Phơi, Nguyễn Hoàng Bắc. Thủng túi mật trong cắt túi mật nội soi. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh. 2003. 7(1), 39-42.
8. Trần Kiến Vũ. Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật cắt túi mật nội soi trong điều trị viêm túi mật cấp tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. Đại học Y Hà Nội. 2016. 148.
9. Thái Nguyên Hưng, Trương Đức Tuấn, Phan Văn Linh. Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt túi mật nội soi cấp cứu điều trị viêm túi mật cấp. Tạp chí Y học Việt Nam. 2023. 524(2), 47-51, https://doi.org/10.51298/vmj.v524i2.4822.
10. Nguyễn Việt Hùng, Trần Văn Dễ, Phạm Văn Năng. Kết quả cắt túi mật nội soi điều trị sỏi túi mật ở người cao tuổi. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 2019. 22, 1-8.
11. Suter M., Meyer A. A 10-year experience with the use of laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis: is it safe?. Surg Endosc. Oct 2001. 15(10), 1187-92, https://doi.org/10.1007/s004640090098.