ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH SAU TIÊM MŨI 4 VACXIN NGỪA COVID-19 Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI ≥60 TUỔI

Nguyễn Như Nghĩa1,, Huỳnh Minh Giàu2, Mai Huỳnh Ngọc Tân1
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
2 Bệnh viện Đa khoa huyện Giồng Riềng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người dân trên toàn thế giới. Tiêm chủng phòng Covid-19 là phương thức an toàn, đáng tin cậy để tạo ra kháng thể kháng virus SARS-CoV-2, giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh, nguy cơ bệnh nặng. Việt Nam đã tiến hành tiêm mũi 4 vacxin ngừa Covid-19 cho người dân, nhưng chưa có nhiều nghiên cứu về nồng độ kháng thể Covid-19, đặc biệt trên bệnh nhân bệnh thận mạn. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định nồng độ kháng thể sau bốn tuần và sáu tháng tiêm mũi 4 vacxin ngừa Covid-19 và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân trên 60 tuổi bệnh thận mạn chạy thận nhân tạo định kỳ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có theo dõi dọc 33 bệnh nhân ≥60 tuổi và 30 bệnh nhân <60 tuổi mắc suy thận mạn giai đoạn cuối đang chạy thận nhân tạo chu kỳ tại bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, sau tiêm ngừa Covid-19 mũi 4, từ tháng 07/2022 đến 04/2023. Kết quả: Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 66,8±6,5 tuổi, thời gian lọc máu trung bình là 4,7 năm. Nồng độ kháng thể sau bốn tuần tiêm mũi 4 là 12723,0 [6759,0-16861,0] (AU/mL), sau sáu tháng giảm còn 5628,0 [2976,0-9733,0] (AU/mL), p<0,05. Tất cả bệnh nhân đều có đáp ứng miễn dịch sinh kháng thể IgG anti S sau tiêm mũi 4 vacxin ngừa Covid-19. Sau 6 tháng, có 87,9% bệnh nhân ≥60 tuổi bị sụt giảm nồng độ kháng thể. Bệnh nhân có càng nhiều bệnh lý đồng mắc thì có nồng độ kháng thể thấp hơn so với nhóm có ít bệnh đồng mắc. Kết luận: Bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối ≥60 tuổi có đáp ứng miễn dịch tốt sau tiêm mũi 4 vacxin ngừa Covid-19. Tiền sử có nhiều bệnh lý đồng mắc là yếu tố liên quan đến sự suy giảm nồng độ kháng thể đáng kể sau 6 tháng. 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hoàng Lê Trung Hiếu, Châu Ngọc Minh, Trần Thị Thu Vân, Ngô Việt Thảo, Nguyễn Trần Mỹ Phương và cộng sự. Đặc điểm sinh kháng thể trung hòa kháng vùng liên kết thụ thể (RBD) protein gai của SARS-CoV-2 của nhân viên y tế được tiêm ngừa vaccine Covid-19 tại bệnh viện Mỹ Đức. Tạp chí Y Học TP. Hồ Chí Minh. 2022, 26(1), 8-15.
2. Paul M., Sarah G,, Candice L.C., Tina T., Helena E., et al. Comparison of immunogenicity and clinical effectiveness between BNT162b2 and ChAdOx1 SARS-CoV-2 vaccines in people with end-stage kidney disease receiving haemodialysis: A prospective, observational cohort study. The Lancet Regional Health – Europe. 2022. 21, 100478, https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2022.100478.
3. Nguyễn Văn Tuấn, Trần Thị Anh Thơ. Khảo sát đặc điểm thiếu máu ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ. Tạp chí Y Học Việt Nam. 2021, 503(2), 193-198. https://doi.org/10.51298/vmj.v503i2.799.
4. Clara B., Sergio G.B., Francisco T.S., Juan S., Vicente B.G., et al. The Effect of Age on Mortality in Patients With COVID-19: A Meta-Analysis With 611,583 Subjects. J Am Med Dir Assoc. 2020, 21(7), 915-918. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2020.05.045.
5. Michal C., Noam B., Mayan G., Victoria I., Michal M., et al. Immunogenicity and efficacy of fourth BNT162b2 and mRNA1273 COVID-19 vaccine doses; three months follow-up. Nature Communications. 2022, 13:7711. https://doi.org/10.1038/s41467-022-35480-2.
6. Tammy H., Aharon B.D., Eytan M., Liraz O., Rebecca H., et al. Humoral Response to the Fourth BNT162b2 Vaccination and Link Between the Fourth Dose, Omicron Infection, and Disease Severity in Renal Transplant Recipients. Transplantation. 2023, 107(1), 192-203. DOI: 10.1097/TP.0000000000004383.
7. Patrick A., Felix C.K., Karl A.B., Martin G., Eva P., et al. Immune Response to Third and Fourth COVID-19 Vaccination in Hemodialysis Patients and Kidney Transplant Recipients. Viruses. 2022, 14, 2646. https://doi.org/10.3390/v14122646.
8. Borja Q., María J.S., Alberto O., Ron T.G., Alba L., et al. Long-Term Dynamic Humoral Response to SARS-CoV-2 mRNA Vaccines in Patients on Peritoneal Dialysis. Vaccines. 2022, 10, 1738. https://doi.org/10.3390/vaccines10101738.
9. Ole S.S., Joanne R., Isik S.J., Henrik N., Thomas B., et al. Characteristics associated with serological Covid-19 vaccine response and durability in older population with significant comorbidity: the Danish Nationwide ENFORCE Study. Clinical Microbiology and Infection. 2022, 28, 1126-1133. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2022.03.003.
10. Timothy A.B., Hans C.L., Zoe L.L., James R.G., Marcel E.C., et al. Age-Dependent Neutralization of SARS-CoV-2 and P.1 Variant by Vaccine ImmuneSerum Samples. JAMA. 2021, 326(9): 868– 869. doi:10.1001/jama.2021.11656.