ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT CẤY GHÉP VÙNG RĂNG SAU HÀM DƯỚI BẰNG MÁNG HƯỚNG DẪN PHẪU THUẬT

Nguyễn Võ Đăng Quang1, Lê Nguyên Lâm2,, Hồng Quốc Khanh1
1 Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh
2 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Vị trí tối ưu của implant theo 3 chiều trong không gian là yếu tố quan trọng nhất phải đảm bảo được thành công lâu dài của implant. Ngày nay, công nghệ tiên tiến đã có thể giả lập được vị trí implant ảo trước khi phẫu thuật, thông qua kĩ thuật in 3D đã có thể chuyển vị trí implant ảo đến phẫu trường bằng máng hướng dẫn phẫu thuật tĩnh. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá độ chính xác của máng hướng dẫn phẫu thuật in 3D khi thực hiện cấy ghép implant răng sau hàm dưới và khảo sát độ vững ổn của implant khi thực hiện bằng máng hướng dẫn phẫu thuật in 3D. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu báo cáo loạt ca lâm sàng với 32 implant được đặt ở vùng răng sau hàm dưới. Máng hướng dẫn phẫu thuật được thiết kế tựa hoàn toàn trên răng bằng phần mềm Blue Sky Implant và có 04 răng được sử dụng để làm tựa cho máng hướng dẫn. Dữ liệu CBCT sau phẫu thuật kết hợp với dự liệu của kế hoạch điều trị trước phẫu thuật để đánh giá sự sai lệch về vị trí implant, góc giữa hai implant và sự sai lệch theo chiều đứng. Kết quả: Nghiên cứu gồm 09 bệnh nhân nam và 11 bệnh nhân nữ, với độ tuổi trung bình là 32,28 ± 8,95. Nghiên cứu cho thấy độ sai lệch của implant khi sử dụng máng in 3D: sai lệch ở cổ implant là 1,11 ± 0,67 mm; ở chóp là 1,43 ± 1,053 mm; góc là 3,01±2,53o và theo chiều đứng là 0,71 ± 0,57 mm. Nghiên cứu ghi nhận sai lệch về góc, sai lệch ở cổ, chóp và theo chiều đứng đều không có ý nghĩa thống kê theo giới tính, phần hàm và vị trí implant. Kết luận: Máng hướng dẫn phẫu thuật in 3D tựa hoàn toàn trên răng có độ chính xác cao, có thể sử dụng để hỗ trợ trong phẫu thuật cấy ghép implant vùng răng sau hàm dưới.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ngô Thị Mỹ Hòa, Ngô Đồng Khanh (2009), Thói quen chăm sóc răng miệng của cư dân quận 5, Tạp chí nghiên cứu Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 13 (2):9.
2. Bùi Việt Hùng (2017) Nghiên cứu phẫu thuật và đánh giá kết quả cấy ghép nhóm răng trước, Luận án tiến sĩ y học, Viện nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108.
3. Tạ Đông Quân (2019) So sánh hai hệ thống máng hướng dẫn phẫu thuật: in 3d và thủ công trong cấy ghép nha khoa răng trước hàm trên, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Đàm Văn Việt (2013) Nghiên cứu điều trị mất răng hàm trên từng phần bằng kỹ thuật implant có ghép xương, Luận án tiến sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
5. Gultekin BA, Sirali A, Gultekin P, Ersanli S. (2016), Clinical evaluation of the stability of implants placed at different supracrestal levels. J Istanb Univ Fac Dent. ;50(3):21-31
6. Jaafar A, Douglas L (2020), Accuracy of static computer-assisted implant placement in anterior and posterior sites by clinicians new to implant dentistry: in vitro comparison of fully guided, pilot-guided, and freehand protocols, Int J Implant Dent, 6 (1):10.
7. De Souza AB, Kang M, Negreiros WM, et al. (2022), A comparative retrospective study of different surgical guide designs for static computer‐assisted implant surgery in posterior single edentulous sites, J Clinical Oral Implants Research,
8. Morita J, Wada M, Mameno T, Maeda Y, Ikebe K. (2020), Ideal placement of an implant considering the positional relationship to an opposing tooth in the first molar region: a three- dimensional finite element analysis. Int J Implant Dent ;6(1):31
9. El Kholy K, Lazarin R, Janner SFM, et al. (2019), Influence of surgical guide support and implant site location on accuracy of static Computer‐Assisted Implant Surgery, J Clinical oral implants research, 30 (11):1067-1075.
10. Demirkol N, Demirkol M (2019), A retrospective analysis of anterior single dental implants, J Annals of Medical Research, 26 (8):1639-1642.
11. Smitkarn P, Subbalekha K, Mattheos N, et al. (2019), The accuracy of single‐tooth implants placed using fully digital‐guided surgery and freehand implant surgery, Journal of Clinical Periodontology, 46 (9):949-957.
12. Schnutenhaus S, Brunken L, Edelmann C, et al. (2020), Alveolar ridge preservation and primary stability as influencing factors on the transfer accuracy of static guided implant placement: a prospective clinical trial, J BMC oral health, 20 (1):1-11.
13. Braut V, Bornstein MM, Kuchler U, et al. (2014), Bone dimensions in the posterior mandible: a retrospective radiographic study using cone beam computed tomography. Part 2—analysis of edentulous sites, Int J Periodontics Restorative Dent, 34 (5):639-47.
14. Geng W, Liu C, Su Y, et al. (2015), Accuracy of different types of computer-aided design/computer-aided manufacturing surgical guides for dental implant placement, International journal of clinical and experimental medicine, 8 (6):8442-8449.