KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2023

Huỳnh Nguyễn Phương Quang1,, Nguyễn Thành Lập2, Châu Hoàng Vũ2, Huỳnh Nguyễn Phương Thảo3
1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ
2 Sở Y tế thành phố Cần Thơ
3 Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Sự hài lòng của nhân viên y tế đóng vai trò quan trọng trong chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ hài lòng và một số yếu tố liên quan đến việc không hài lòng của nhân viên y tế thành phố Cần Thơ năm 2023. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 6642 nhân viên y tế tại tất cả cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023. Kết quả: Tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế là 85%. Các yếu tố liên quan đến sự không hài lòng ở nhân viên y tế qua phân tích đa biến là: Tuổi, giới tính, loại bệnh viện, trình độ chuyên môn, việc kiêm nhiệm công việc, số năm công tác trong ngành y và số năm công tác tại cơ sở khám, chữa bệnh. Kết luận: Tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế tại thành phố Cần Thơ năm 2023 theo mẫu khảo sát của Bộ Y tế đạt cao trên 80%. Cần quan tâm nhiều hơn đến điều kiện làm việc, chế độ chính sách và các hỗ trợ cần thiết, kịp thời để gia tăng sự hài lòng của nhân viên y tế góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. WHO, Tổng quan quốc gia về Nhân lực y tế Việt Nam. WHO Regional Office for the Western Pacific, 2018.
2. Bộ Y tế, Quyết định số 6859/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Y tế về việc Ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016, 2016.
3. Trần Văn Bình, Sự hài lòng của nhân viên y tế tại các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện có giường bệnh thuộc tỉnh Kon Tum năm 2016. Tạp chí Y học dự phòng. 2016. 27(8), 374-384.
4. Trần Văn Đạt, Nghiên cứu chất lượng bệnh viện và sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế về chất lượng các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2015-2016. Luận văn chuyên khoa cấp II. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 2016.
5. Nguyễn Văn Liêm, Sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh năm 2020, Tạp chí khoa học Nghiên cứu sức khỏe và phát triển. 2022, 6(01).
6. Bệnh viện quận Thủ Đức. Khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế đang công tác tại bệnh viện quận Thủ Đức năm 2018. Đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở, link URL: http://bvthuduc.medinet.gov.vn/quan-ly-chat-luong/khao-sat-su-hai-long-cua-nhan-vien-benhvien-nam-2018-c15649-9994.aspx
7. Ngô Thị Kim Yến (2014). Thực trạng mô hình tổ chức, nhân lực và sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế dự phòng tuyến quận huyện, TP. Đà Nẵng. Tạp chí Y tế công cộng. Số 32, tháng 7/2014. Trang 42-48.
8. Bộ Y tế (2014). Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.
9. Nguyễn Quốc Thắng (2018). Nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của nhân viên y tế tại bệnh viện tâm thần Mỹ Đức năm 2018. Đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở, link URL: https://benhvientamthanmyduc.org.vn/nghien-cuu-danh-gia-su-hai-long-cua-nhan-vien-y-tetai-benh-vien-tam-than-my-duc-nam-2018.html