SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐÓNG KHOẢNG RĂNG NANH HÀM TRÊN BẰNG DÂY NITI ĐÓNG KHOẢNG VÀ THUN CHUỖI ELASTIC TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

Mã Ngọc Hạnh1,, Trương Nhựt Khuê1, Lê Nguyên Lâm1
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Di xa răng nanh và đóng khoảng được xem là giai đoạn tốn nhiều thời gian  trong điều trị chỉnh hình răng mặt. Việc tăng tốc giai đoạn này sẽ giảm thời gian điều trị tổng thể, cải thiện sự hợp tác của bệnh nhân và giảm các tác dụng phụ có thể xảy ra. Việc sử dụng rộng rãi lò xo Niti để đóng khoảng có thể do việc cung cấp lực tương đối ổn định của chúng do đó làm giảm số lần kích hoạt lực. Mặt khác, thun chuỗi cung cấp lực gián đoạn cho các khoảng thời gian để các mô nâng đỡ tái tạo và ổn định hơn. Mục tiêu nghiên cứu: So sánh kết quả điều trị đóng khoảng răng nanh hàm trên bằng dây Niti đóng khoảng và thun chuỗi elastic khi điều trị bằng khí cụ chỉnh hình cố định. Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nghiên có nhóm chứng với thiết kế nửa miệng được thực hiện trên 31 bệnh nhân điều trị chỉnh hình có chỉ định nhổ răng cối nhỏ thứ nhất. Phương pháp chọn mẫu: chọn mẫu thuận tiện các bệnh nhân sai khớp cắn đến khám tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ từ tháng 8/2022 đến tháng 9/2023. Kết quả: Qua nghiên cứu chúng tôi ghi nhận được bệnh nhân là nữ chiếm 80,8% với lý do đến khám chủ yếu là thẩm mỹ (64,5%). Tốc độ di chuyển răng nanh ở nhóm sử dụng lò xo Niti nhanh gấp 1,5 lần nhóm sử dụng thun chuỗi. Kết luận: Lò xo Niti đóng khoảng trống sau nhổ răng nhanh hơn thun chuỗi elastic.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Alhammadi M.S. Global distribution of malocclusion traits: A systematic review. Dental Press Journal of Orthodontics, 2018, 23(6), 40.e41-40.e10, https://doi.org/10.1590/21776709.23.6.40.e1-10.onl.
2. Davidovic M., Savic M., Arbutina A. Examination of postex- traction space closure speed using elastic chains and NiTi closed coil springs. Serbian Dent J, 2018, (65), 179–183, http://dx.doi.org/10.2478/sdj-2018-0017.
3. Mohammed H., Rizk M.Z., Wafaie K., et al. Effectiveness of nickel-titanium springs vs elastomeric chains in orthodontic space closure: a systematic review and metaanalysis. Orthod Craniofac Res, 2018, (21), 12–19, https://doi.org/10.1111/ocr.12210.
4. Makhlouf M., et al. Evaluating the Amount of Tooth Movement and Root Resorption during Canine Retraction with Friction versus Frictionless Mechanics Using Cone Beam Computed Tomography. Open Access Maced J Med Sci, 2021, 6 (2), 384-388, https://doi.org/10.3889/oamjms.2018.066.
5. Maria Colceriu et al. Clinical indications and radiation doses of cone beam computed tomography in orthodontics. Med Pharm Rep, 2019, 92(4), 346-351, http://dx.doi.org/10.15386/mpr-1434.
6. Ardani I., Heswari Danitya, Alida Alida. The correlation between Class I, II, III dental and skeletal malocclusion in ethnic Javanese: A cross sectional study. J Int Oral Health, 2020, 12 (3), 248-252, http://dx.doi.org/10.4103/JIOH.JIOH_193_19.
7. Nguyễn Mỹ Huyền. Nghiên cứu tình hình và đánh giá kết quả điều trị sai lệch khớp cắn loại I Angel bằng khí cụ cố định ở sinh viên Răng Hàm Mặt Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2016-2018. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 2018. 1-45.
8. Trương Thị Bích Ngân. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, Xquang sai khớp cắn loại I Angle và đánh giá hiệu quả gia tốc di chuyển răng nanh hàm trên có kết hợp huyết tương giàu tiểu cầu tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2019 – 2021. 2021. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
9. Talwar A., Bhat S. Comparative evaluation of Nickel- Titaniumclosed coil spring and Elastomeric chain for canine retraction. A randomized clinical trial. IOSR-JDMS, 2018, (17), 7075, http://dx.doi.org/10.9790/0853-1710097075.
10. Haya A. Barsouma, Hend S. ElSayedb, Fouad A. El Sharabyc, et al. Comprehensive comparison of canine retraction using NiTi closed coil springs vs elastomeric chains: A split-mouth randomized controlled trial. Angle Orthod, 2021, 91(4), 441–448, https://doi.org/10.2319/110620-916.1.
11. Conti, A. C. De C. F; Vitto, C. De; Conceição, L. F; Dourado, G. B; Volpato, G. H; et al. Force degradation of nickel-titanium closed coil springs: an in vitro . Research, Society and Development, [S. l.], v. 9, n. 10, p. e2669108488,2020.DOI:0.33448/rsdv9i10.8488.
12. Nightingale C, Jones SP. A clinical investigation of force delivery systems for orthodontic space closure. J Orthod. 2003, 30, 229–236.
13. Al Suleiman M, Shehadah M. Comparison of two methods for canine retraction depending on direct skeletal anchorage system (CR-DSAS) Int J Dent Oral Health. 2015;1:7–18.