KHẢO SÁT THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRONG VIỆC ÁP DỤNG Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỂ ĐIỀU TRỊ CÁC VẤN ĐỀ VỀ DA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022

Bùi Thị Diểm Kiều1, Nguyễn Ngọc Như Huyền1, Bùi Kim Ngân1, Phạm Vĩnh Nghi1, Lê Thị Mỹ Nhân1, Lê Thị Mỹ Tiên1,
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Tình trạng da là một trong những mối quan tâm quan trọng của sức khỏe cộng đồng. Nó ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, giới tính của các dân tộc và quốc gia khác nhau, đặc biệt là ở vùng nhiệt đới. Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát thái độ của sinh viên trong việc áp dụng Y học cổ truyền để điều trị các vấn đề về da. Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang có phân tích trên 730 sinh viên năm nhất và năm hai thuộc tất cả các ngành học tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2022. Kết quả: Có 543 sinh viên (74,4%) gặp vấn đề về da, trong đó mụn chiếm tỷ lệ cao nhất (87,1%), tỷ lệ kết hợp cả hai phương pháp YHCT và YHHĐ trong điều trị bệnh về da chiếm 27,8%; chỉ có 2,8% chọn áp dụng YHCT để điều trị; tỷ lệ sinh viên có nhu cầu sử dụng YHCT trong tương lai ở sinh viên chưa gặp vấn đề về da là 60,9% và từng gặp vấn đề về da là 71,6%, phương pháp lựa chọn nhiều nhất là đắp (36,2%), hiệu quả sau khi sử dụng YHCT ở mức độ tương đối chiếm tỷ lệ cao nhất (54,8%), hiệu quả cao chiếm 26,1%; nhu cầu áp dụng phương pháp YHCT ở sinh viên YHCT có vấn đề về da là 91,1%, chưa từng có vấn đề về da là 81,1%, có sự khác biệt trong việc lựa chọn YHCT để điều trị ở sinh viên YHCT và nhóm ngành khác (p <0,05). Kết luận: Đa số sinh viên gặp vấn đề về da, mụn chiếm tỷ lệ cao nhất, tỷ lệ áp dụng hiện tại còn thấp, nhu cầu áp dụng YHCT trong tương lai chiếm tỷ lệ khá cao, phương pháp đắp được ưu tiên lựa chọn, hiệu quả sau khi áp dụng YHCT ở mức tương đối, có sự khác biệt giữa sinh viên ngành YHCT với nhóm ngành khác trong việc áp dụng YHCT để điều trị các vấn đề về da.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sau Huu Nguyen, Long Hoang Nguyen, Giang Thu Vu, Cuong Tat Nguyen, Thu Hoai Thi Le et al. Health-related quality of life impairment among patients with different skin diseases in Vietnam: A cross-sectional study. Int. J. Environ. Res. Public HeaPub. 2019.16(3), 305, http://doi.org/10.3390/ijerph16030305.
2. Wolkenstein P, Grob JJ, Bastuji-Garin S et al. French people and skin diseases: results of a survey using a representative sasamp. Arch Dermato. 2003.139(12), 1614–1619, http://doi.org/ 3. 10.1001/archderm.139.12.1614.
4. IJ De Vere Hunt, E. Howard, and T McPherson.The impact of chronic skin disease in adolescence and the need for specialist adolescent services. Clinical and Experimental Dermatology. 2019.45(1), 5-9, https://doi.org/10.1111/ced.14021.
5. I M G J Bronckers, A S Paller, M J van Geel, P C M van de Kerkhof and M M B Seyger. Psoriasis in children and adolescents: diagnosis, management and comorbimanage. Paediatr Drugs. 2015.17(5), 84-373, http://doi.org/ 10.1007/s40272-015-0137-1.
6. M Rahmati Roodsari, Malekzad F, Amini R and Shiri M. Frequency of skin disorders among university students in Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Research in Medicine.
2006.30(3), 183-186, http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-294-en.html.
7. Nitin Joseph, Ganesh S Kumar, and Maria Nelliyanil. Skin diseases and conditions among students of a medical college in southern India. Indian Dermatol OnlinInd. 2014.5(1), 19–24, http://doi.org/10.4103/2229-5178.126012.
8. Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Bạch Ngọc và Hà Minh Trang. Thực trạng sử dụng Y học cổ truyền của người bệnh khám tại Bệnh viện Quân Y 254 năm 2019 và một số yếu tố liên quan. Y học cộng đồng. 2019.59(6), 129-135, https://doi.org/10.52163/yhc.v2020i59.
9. Hoàng Thị Hoa Lý. Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở 3 tỉnh miền Trung. Đại học Y Dược Hà Nội. 2015.153.
10. Đào Thị Hương. Thực trạng và các yếu tố liên quan đến kết quả sử dụng Y học cổ truyền của người dân hai xã vùng cao thuộc huyện Đại Từ. Trường Đại học Y- Dược Thái Nguyên. 2014.
11. Ferdoushi Jahan, Afroza Akter Happy, Mohammad Moynul Hasan Chowdhury and Mohammad Arif Hossain. Natural Herbs and Spices: A Great Resource for Skin Care Cosmetics. Journal of Plant Sciences. 2019.7(4), 86-99, http://doi.org/10.11648/j.jps.20190704.13.