MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC TRONG KÊ ĐƠN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI TẠI TRUNG TÂM Y TẾ TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022

Bùi Minh Thiện1,, Dương Xuân Chữ2
1 Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh
2 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Việc sử dụng thuốc không hợp lý ở người cao tuổi dễ gây nên các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc (DRPs). Các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc phổ biến ở người cao tuổi bao gồm: sự không hiệu quả của thuốc, chỉ định chưa phù hợp, dùng quá liều, dùng chưa đủ liều thuốc và tương tác thuốc. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ xuất hiện một số vấn đề liên quan đến thuốc trong kê đơn điều trị ngoại trú trên bệnh nhân cao tuổi. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện trên đơn thuốc điều trị ngoại trú của bệnh nhân người cao tuổi có bảo hiểm y tế và bác sĩ điều trị tại Trung tâm Y tế Trà Cú, tỉnh Trà Vinh trong năm 2022. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, phương pháp thu thập số liệu hồi cứu. Kết quả: Trong 450 đơn thuốc ngoại trú của bệnh nhân cao tuổi được khảo sát. Tỷ lệ xuất hiện ít nhất một vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc là 249 đơn thuốc chiếm 55,3%. Trong đó, nhóm DRP về chỉ định dùng thuốc chưa hợp lý là 6,9%, nhóm DRP về liều dùng chưa hợp lý 21,5%, nhóm số lần dùng thuốc chưa hợp lý 38,7%, nhóm DRP về thời điểm dùng thuốc trong ngày chưa hợp lý 28,9%, nhóm DRP về thời điểm dùng thuốc so với bữa ăn là 12% và tương tác nghiêm trọng của thuốc trong đơn là 6,4%. Kết luận: Tỷ lệ DRP liên quan đến kê đơn cho người cao tuổi là khá cao. Lựa chọn số lần dùng thuốc chưa phù hợp, thời điểm dùng thuốc chưa chưa hợp lý và lựa chọn liều dùng chưa phù hợp là DRP phổ biến nhất trong nghiên cứu của chúng tôi.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Lê Thị Phương. Quản lý tương tác thuốc bất lợi trong thực hành lâm sàng tại bệnh viện lão khoa Trung ương. Đại học dược Hà Nôi; 2018. 6-10.
2. Trịnh Phước Lộc. Nghiên cứu hiệu quả can thiệp trên các vấn đề liên quan đến thuốc trong kê đơn điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre năm 2020-2021. Đại học Y Dược Cần Thơ; 2021. 48-51.
3. Bộ Y tế. Ban hành mẫu phiếu phân tích sử dụng thuốc. 2021.
4. Nguyễn Ánh Nhựt. Đánh giá hiệu quả can thiệp dược lâm sàng trên việc kê đơn thuốc ngoại trú tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh; 2019. 19.
5. Quách Ngọc Dung. Nghiên cứu các vấn đề bất lợi liên quan đến thuốc trong kê đơn cho bệnh nhân đái tháo đường và tăng huyết áp được điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa bạc liêu năm 2020, Đại học Y Dược Cần Thơ; 2020. 38-40.
6. Myriam Jaam, Lina Mohammad Naseralallah, Tarteel Ali Hussain, Shane Ashley Pawluk., Prediction of drug-related problem in diabetic outpatiens in a number of hospitals, using a modeling approach, Drug, Healthcare and Patient Safety. 2017. 9, 65-70. https://doi.org/10.2147/DHPS.S125114.
7. Belayneh K., Gobezie T., Yitayih K., Magnitude, and determinants of drug therapy problems among type 2 diabetes mellitus patients with hypertension in Ethiopia, SAGE Open Medicine. 2020. 8, 1-8. https://doi.org/10.1177/2050312120954695.
8. Soraya Q. Potentially Inappropriate Drug Prescribing in Frech Nursing Home Resident: An Observational Study. Pharmacy. 2020. 8, 133, https://doi.org/10.3390/pharmacy8030133.
9. Ertuna E, Arun MZ, Ay S, Kayhan Koçak FO, Gökdemir B, İspirli G. Evaluation of pharmacist intervention and commonly used medications in the geriatric ward of a teaching hospital in Turkey: a retrospective study, Clinical Interventions in Aging. 2019. 14, 587-600, https://doi.org/10.2147/CIA.S201039.
10. Dominik Stämpfli, Fabienne Boeni, Andy Gerber ,Victor AD Bättig ,Kurt E. Hersberger et al., Contribution of Patient Interviews as Part of a Comprehensive Approach to the Indentification of Drug-Related Problem on Geriatric Wards. Drug Aging. 2018. 35, 665-675, https://link.springer.com/article/10.1007/s40266-018-0557-z.