KIẾN THỨC VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRÁNH THAI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN KHOA Y – DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH NĂM 2020

Võ Thị Thùy Linh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ phá thai cao trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên, các nghiên cứu tại Việt Nam đều cho thấy kiến thức của thanh thiếu niên về biện pháp tránh thai (BPTT) vẫn chưa cao. Đại học Trà Vinh là trường có nhiều đối tượng sinh viên khác nhau, với mong muốn nâng cao việc giáo dục nhận thức và hành vi sức khỏe sinh sản đối với sinh viên Y khoa nên đã thực hiện nghiên cứu này. Mục tiêu nghiên cứu: xác định tỷ lệ sinh viên có kiến thức đúng về viên thuốc tránh thai kết hợp, thuốc tránh thai khẩn cấp, bao cao su và mối liên quan của sinh viên khoa Y – Dược, Trường Đại học Trà Vinh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu điều tra cắt ngang 806 đối tượng bằng bảng câu hỏi, thực hiện từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020. Kết quả: Tỉ lệ sinh viên có kiến thức đúng là 16,5%, tỉ lệ này phụ thuộc một số yếu tố liên quan. Kết luận: Có mối liên quan giữa kiến thức đúng về các BPTT là tuổi, giới tính, năm học, ngành học, quê quán và sống cùng ai (p<0,05).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Mimi Zieman, Robert A. Hatcher, Ariel Z. Allen, Eva Lathrop, Lisa Haddade (2016), Sổ tay hướng dẫn tránh thai. dịch từ Managing Contraception, NXB Phương Đông, phần 14-27, tr.48-50.
2. Dương Hồng Phúc, Võ Minh Tuấn, Lê Thị Kiều Dung (2014), “Nghiên cứu kiến thức và thái độ
về các biện pháp tránh thai thông dụng của sinh viên Y khoa năm thứ nhất tại Đại học Y Dược TPHCM”, Y học TP.Hồ Chí Minh, 18(1), tr.14-19.
3. Trường Đại học Trà Vinh - Lịch sử phát triển, truy cập lúc 20/9/2021 từ https://www.tvu.edu.vn/lich-su-phat-trien/.
4. Nguyễn Thanh Phong (2017), “Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về các biện pháp tránh thai của sinh viên một số trường đại học/ cao đẳng TP Hà Nội”, Luận án Tiến sĩ, Đại học Y Hà Nội, tr.130-133.
5. Phuong Thi Lan Nguyen, Trung Quang Vo (2018), “Medical Students' Knowledge, Awareness, Perceptions, and Practice Regarding Contraceptive Use in Vietnam”, Asian Journal of Pharmaceutics, 12(1), pp.S81-S89.
6. Nguyễn Thanh Phong (2012), Thực trạng kiến thức về sức khỏe sinh sản của học sinh- sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, Tạp chí thông tin Y Dược, 01/2012, 11(2), pp.25-28.
7. Nguyễn Thanh Phong và cộng sự (2014), “Nghiên cứu kiến thức, thái độ và thực hành về một số biện pháp tránh thai của sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Nội”, Tạp chí Phụ sản, tháng 5/2014, 12(02), tr.207-210.
8. 7 Reina M.-F., Ciaravino H., Llovera N. et al. (2010), “Contraception knowledge and sexual behaviour in secondary school students”, Gynecological Endocrinology, 26(7), pp.479-483.