Quay trở lại chi tiết bài báo KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG ĐOẠN THẤP BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT LIÊN CƠ THẮT Tải xuống Tải xuống PDF