HIỆU QUẢ CỦA MẶT NẠ THANH QUẢN I-GEL TRONG GÂY MÊ ĐỂ CẮT TÚI MẬT NỘI SOI

Hà Phước Hoàng1,, Phan Thị Thu Trâm2, Nguyễn Thị Ngọc Tú2, Nguyễn Thị Hà Vy2, Hồ Khả Cảnh3
1 Bệnh viện Đà Nẵng
2 Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
3 Trường Đại học Y Dược Huế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Sỏi túi mật với tỷ lệ mắc khá cao gây ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ của người bệnh. Với sự phát triển của y học hiện đại, cắt túi mật nội soi và kỹ thuật gây mê toàn thân hiện đại đã giúp người bệnh sớm phục hồi; giảm chi phí, thời gian nằm viện. Ở Việt Nam, mặt nạ thanh quản với nhiều ưu điểm đã được sử dụng để gây mê trong các phẫu thuật nội soi ổ bụng, tiết niệu… Tuy nhiên, ứng dụng mặt nạ thanh quản I-gel chưa phổ biến và chưa có nghiên cứu trong các phẫu thuật trung bình và ngắn như phẫu thuật cắt túi mật nội soi. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả, khảo sát sự thay đổi huyết động, hô hấp và các biến chứng của gây mê mặt nạ thanh quản I-gel so với gây mê nội khí quản trong phẫu thuật cắt túi mật nội soi. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu có đối chứng trên 120 người bệnh gây mê toàn thân để phẫu thuật cắt túi mật nội soi chương trình, được chọn ngẫu nhiên theo hai nhóm I-gel và đặt nội khí quản, mỗi nhóm 60 người bệnh. Kết quả: Hiệu quả của đặt mặt nạ thanh quản I-gel gần như tương đương với đặt nội khí quản mà không xảy ra biến chứng hay kích thích trong gây mê và khi rút. Sự thay đổi huyết động, hô hấp của hai phương pháp khác nhau tùy thời điểm, nhưng vẫn nằm trong giới hạn bình thường. Kết luận: Kỹ thuật đặt mặt nạ thanh quản I-gel đơn giản, ít xâm lấn, thời gian đặt nhanh với tỷ lệ thành công cao, vì vậy gây mê toàn thân với mặt nạ thanh quản I-gel là một trong những lựa chọn cho phẫu thuật cắt túi mật nội soi và những phẫu thuật không cần đến giãn cơ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Châu Thị Mỹ An, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Chừng (2011), Gây mê tĩnh mạch toàn diện bằng propofol kiểm soát nồng độ đích trong phẫu thuật bụng, Tạp chí Y Học Thành phố Hồ Chí Minh, 15, tr. 179 - 185.
2. Nguyễn Văn Chinh, Lê Hữu Bình, Nguyễn Văn Chừng (2014), So sánh hiệu quả mặt nạ thanh quản ProSeal và nội khí quản trong gây mê phẫu thuật cấp cứu, Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, 18, tr. 41 - 49.
3. Tạ Đức Luận (2016), Nghiên cứu hiệu quả vô cảm của gây mê mask thanh quản sử dụng propofol truyền liên tục cho phẫu thuật tán sỏi niệu quản ngược dòng ngoại trú, Tạp chí Y Dược học quân sự, 8, tr. 161 - 169.
4. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Đức (2008), Gây mê sử dụng mặt nạ thanh quản cải tiến ProSeal cho can thiệp nội soi tiết niệu, Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 12, tr. 258 - 261.
5. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Chừng (2011), Kết hợp gây mê sử dụng mặt nạ thanh quản ProSeal cho phẫu thuật nội soi ổ bụng. Tạp chí Y Học Thành phố Hồ Chí Minh, 15, tr. 418 - 426.
6. Nguyễn Thành (2007), Nghiên cứu sử dụng mặt nạ thanh quản ProSeal trong gây mê phẫu thuật nội soi cắt túi mật, Luận văn thạc sỹ Y học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
7. Nguyễn Thành (2008), Ðánh giá hiệu quả mặt nạ thanh quản ProSeal trong gây mê - phẫu thuật nội soi cắt túi mật, Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, 12, tr. 35 - 41.
8. Ari D. E., Ar A. Y., Karip C. S., Siyahkoc I., et al., (2015), Comparison of I-gel with Classic Laryngeal Mask Airway Regarding the Ease of Use and Clinical Performance, Turk J Anaesthesiol Reanim, 43, pp. 299 - 303.
9. Choi S. R., Lee T. Y., Kim S. W., et al., (2019), Comparison of clinical performance of Igel(R) and Baska Mask(R) during laparoscopic cholecystectomy, Korean J Anesthesiol, 72 , pp. 576 -582.
10. Ekinci O., Abitagaoglu S., Turan G., et al., (2015), The comparison of ProSeal and I-gel laryngeal mask airways in anesthetized adult patients under controlled ventilation, Saudi Med J, 36, pp. 432 - 436.