NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ SỰ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG BẰNG THANG ĐIỂM OSWESTRY Ở BỆNH NHÂN THOÁI HÓA CỘT SỐNG THẮT LƯNG TỪ 40 TUỔI NHẬP VIỆN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022- 2023

Ngô Đại Dương1, Đặng Gia Uyên1, Nguyễn Yến Nhi1, Ngô Hoàng Toàn2,, Huỳnh Thanh Hiền2
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
2 Trường Đại học Y dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Thoái hóa cột sống thắt lưng là bệnh mạn tính nặng dần theo thời gian, gây nhiều biến chứng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống bệnh nhân. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cộng hưởng từ và đánh giá sự thay đổi chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân thoái hóa cột sống thắt lưng trên 40 tuổi sau điều trị nội khoa một tháng bằng thang điểm Oswestry tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ năm 2022-2023. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 71 bệnh nhân thoái hóa cột sống thắt lưng. Kết quả: Biến chứng chèn ép thần kinh chiếm 88,7% với mức độ chèn ép thần kinh trên lâm sàng là độ 1 (34,9%), độ 2 (63,5%), độ 3 (1,6%). Hình ảnh cộng hưởng từ ghi nhận thoái hóa cột sống theo phân loại Modic: Modic 1 (20,6%), Modic 2 (69,8%) Modic 3 (9,5%). Mức độ nặng lúc nhập viện theo thang điểm Oswestry chủ yếu là độ 3 (76,1%), độ 4 (21,1%), độ 5 (2,8%). Với điểm trung bình Oswestry (%) là 53,43 ± 10,12. Kết quả điều trị sau 1 tháng theo thang điểm Oswestry là độ 1 (74,6%) và độ 2 (25,4%). Điểm trung bình Oswestry (%) là 17,5 ± 7,39. Kết luận: Bệnh nhân thoái hóa cột sống thắt lưng nhập viện chủ yếu là có biến chứng chèn ép thần kinh.  

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Zukowski LA, Falsetti AB, Tillman MD. The influence of sex, age, and BMI on the degeneration of the lumbar spine. J Anat. 2012. 220(1), 57-66, http://doi.org/ 10.1111/j.14697580.2011.01444.x.
2. Bộ Y Tế. Quyết định số 361/QĐ-BYT về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về cơ xương khớp. 2014. 131-134.
3. Cailliet, R. Low Back Pain Syndrome. 5th Edition. F.A. Davis. Philadelphia. 1995, 225-229.
4. Julie M Fritz, James J Irrgang. Disability Scale Disability Questionnaire and the Oswestry Back Pain: A Comparison of a Modified Oswestry Low Back Pain. Phys Ther. 2001. 81, 776-788, http://doi.org/ 10.1093/ptj/81.2.776.
5. Bùi Quang Tuyển. Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống. Nhà xuất bản Y học. 2007.105-121.
6. Nguyễn Văn Chương. Nghiên cứu một số đặc điểm thay đổi Modic ở bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Tạp chí Y học Việt Nam. 2017.629, 119-123.
7. Nguyễn Văn Hùng, Phạm Hoài Thu, Phạm Hoài Giang. Mối liên quan giữa thang điểm Oswestry và đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cộng hưởng từ ở bệnh nhân đau thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm. Tạp Chí Nghiên cứu Y học. 2015. 97(5), 42-49, https://doi.org/10.52389/ydls.v17idb12.1530.
8. Lê Thị Hoàng Liên, Phạm Minh Thông, Trần Anh Tuấn. Tương quan của hình ảnh cộng hưởng từ với triệu chứng lâm sàng của bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Tạp chí Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam. 2020. (41), 67-72.
9. Trần Phước Thái, Nguyễn Vũ Đằng. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ trong thoái hóa cột sống thắt lưng có chèn ép thần kinh tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020-2021. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ. 2022. (51), 104-111, https://doi.org/10.58490/ctump.2022i51.317.