XÂY DỰNG CÔNG THỨC BÀO CHẾ KEM HỖ TRỢ KHÁNG VIÊM TỪ DƯỢC LIỆU TRÀ XANH (CAMELLIA SINENSIS L. THEACEAE), ỔI (PSIDIUM GUYJAVA L. MYRTACEAE) VÀ RAU MÁ (CENTELLA ASIATICA L. APIACEAE)

Huỳnh Thị Mỹ Duyên1,, Lê Thị Minh Ngọc2, Bùi Kim Ngân1
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
2 Trường ĐHYD Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Trên thị trường đã có các sản phẩm chăm sóc da từ dược liệu như sữa rửa mặt Rau má, mặt nạ Trà xanh, serum dưỡng da từ lá Ổi… nhờ vào các nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa, kháng khuẩn, kháng viêm… Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu thành phần công thức bào chế kem và đánh giá hoạt tính kháng viêm từ dược liệu Trà xanh, Ổi và Rau má. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tiến hành xây dựng công thức bào chế kem bằng phương pháp nhũ hóa thông qua các bước khảo sát loại chất nhũ hóa, tỷ lệ pha dầu-nước-chất nhũ hóa. Công thức kem được đánh giá thông qua các chỉ tiêu cảm quan, độ ổn định, độ đồng nhất, độ dàn mỏng, khả năng rửa sạch. Tiến hành đánh giá hoạt tính kháng viêm của chế phẩm trên in vitro. Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm kem theo các quy định hiện hành. Kết quả: Đã chọn được loại chất nhũ hóa, tỷ lệ giữa các pha giúp kem đạt được các chỉ tiêu kiểm nghiệm đã xây dựng. Chế phẩm thu được cho thấy có hoạt tính kháng viêm. Kết luận: Đã nghiên cứu thành công kem chứa dược liệu Trà xanh, Ổi và Rau má đạt tiêu chuẩn và có tác dụng hỗ trợ kháng viêm với IC50 của mẫu thử là: 698,02 µg/mL.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Myung Im, et al. Epigallocatechin-3-gallate suppresses IGF-Iinduced lipogenesis and cytokine expression in SZ95 sebocytes. J Invest Dermatol. 2012. 132(12), 2700-2708, doi: 10.1038/jid.2012.202.
2. Carina Denny, et al. Guava pomace: a new source of anti-inflammatory and analgesic bioactives. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2020. 13(1), 1-7, doi :10.1186/1472-6882-13-235.
3. F X Maquart, et al. Triterpenes from Centella asiatica stimulate extracellular matrix accumulation in rat experimental wounds. Eur J Dermatol. 1999. 9(4), pp.289-296.
4. Naniek Widyaningrum. Development of Anti Acne Cream (w/o/w Multiple Emulsion) Containing Green Tea Leaf Waste. Sains Medika. 2017. 8(2), pp.74-78, doi: 10.30659/sainsmed.v8i2.2030.
5. Bộ Y tế. Phụ lục 1.12. Dược Điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học. 2018.
6. Phạm Đình Duy, Đoàn Duy Quốc. Xây dựng công thức nhũ tương dầu dừa (coconut oil) ứng dụng trong mỹ phẩm. Khoa học Y - Dược.2019. Tập 61 - Số 7, 14-20.
7. Sekar Mahendran. Formulation and evaluation of embelin emulgel for topical delivery. International Journal of Green Pharmacy (IJGP). 2019. 13(01). pp.60-64, DOI: https://doi.org/10.22377/ijgp.v13i01.2336.
8. Seppic S.A. SEPINEOTM P 600. 2015. https://uk.fagron.com/sites/default/files/page/attachment/7047_gb_01_april_2015_sepineo_p_ 600_marketing_leaflet.pdf
9. Hussain T., et al. Oxidative Stress and Inflammation: What Polyphenols Can Do for Us. Oxidative medicine and cellular longevity. 2016. pp.1-9, doi: 10.1155/2016/7432797.
10. Sharma J. N., Al-Omran A., & Parvathy S. S. Role of nitric oxide in inflammatory diseases. Inflammopharmacology. 2008. 15(6), 252-259.