Quay trở lại chi tiết bài báo KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU VÀ PHÂN TÍCH SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY LƯỠI MÈO TAI CHUỘT PYRROSIA LANCEOLATA (L.) FARW. Tải xuống Tải xuống PDF