TÁC DỤNG CỦA LIỆU PHÁP MÙI HƯƠNG ĐỐI VỚI NỖI LO SỢ NHA KHOA TRÊN BỆNH NHÂN TIỂU PHẪU RĂNG KHÔN

Bùi Hoàng Mình Đức1,, Lê Hoài Phúc1, Bùi Cúc2, Lê Minh Thuận3, Trần Minh Triết3, Cao Hữu Tiến1
1 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2 Nha Khoa Thẩm Mỹ Châu Á
3 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Lo sợ nha khoa là một trở ngại phổ biến nhất trên toàn cầu đối với chăm sóc răng miệng, đặc biệt là đối với những bệnh nhân cần được phẫu thuật miệng. Tinh dầu hoa oải hương là một trong những loại tinh dầu hiệu quả nhất trong giảm rối loạn lo âu và an thần. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá tác dụng của liệu pháp mùi hương đối với nỗi lo sợ nha khoa, huyết áp và nhịp tim trên bệnh nhân tiểu phẫu răng khôn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Ứng dụng lâm sàng ngẫu nhiên có nhóm chứng trên 30 bệnh nhân, được chia thành 2 nhóm: nhóm có áp dụng liệu pháp mùi hương (15 bệnh nhân) và nhóm không áp dụng liệu pháp mùi hương (15 bệnh nhân). 60 mẫu nước bọt với các thông số huyết áp, nhịp tim, mức độ lo sợ nha khoa và nồng độ chỉ tố sinh học cortisol trong nước bọt của các bệnh nhân được thu thập trước, trong và sau quá trình tiểu phẫu răng khôn. Kết quả: Nồng độ cortisol nước bọt sau phẫu thuật của nhóm có áp dụng liệu pháp mùi hương không khác biệt so với trước phẫu thuật, của nhóm chứng tăng so với trước phẫu thuật. Chỉ số huyết áp tâm thu và tâm trương thời điểm sau gây tê của nhóm áp dụng liệu pháp mùi hương thấp hơn nhóm chứng lần lượt là 5,37 mmHg và 4,94 mm. Chỉ số nhịp tim trước và sau gây tê của nhóm áp dụng liệu pháp mùi hương thấp hơn nhóm chứng lần lượt là 5,95 nhịp/phút và 7,76 nhịp/phút. Kết luận: Liệu pháp mùi hương trong tiểu phẫu răng khôn bước đầu cho thấy khả năng làm giảm mức độ lo sợ nha khoa, kiểm soát huyết áp và nhịp tim cho bệnh nhân. 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Facco E and Zanette G. The Odyssey of Dental Anxiety: From Prehistory to the Present. A Narrative Review. Front Psychol. 2017. 8, 1155, doi: 10.3389/fpsyg.2017.01155
2. Buckle J., Clinical Aromatherapy (Third Edition). Churchill Livingstone. 2015. 15-36.
3. Buch R.M. and Von Fraunhofer J.A. Lavender essential oil aromatherapy for anxiety. EC Psychology and Psychiatry. 2019. 8(12), 01-09.
4. Chioca LR, et al. Anxiolytic-like effect of lavender essential oil inhalation in mice: participation of serotonergic but not GABAA/benzodiazepine neurotransmission. J Ethnopharmacol. 2013. 147(2), 412-418, doi: 10.1016/j.jep.2013.03.028.
5. Milanos S and et al., Metabolic Products of Linalool and Modulation of GABA(A) Receptors. Front Chem. 2017. 5, 46, doi: 10.3389/fchem.2017.00046
6. Jafarzadeh M., Arman S. and Pour F.F. Effect of aromatherapy with orange essential oil on salivary cortisol and pulse rate in children during dental treatment: A randomized controlled clinical trial. Adv Biomed Res. 2013. 2, 10, doi: 10.4103/2277-9175.107968.
7. Phạm Thị Phương Nhi. Khảo sát mối liên quan giữa các chỉ tố sinh học aspartate aminotransferase và alkaline phosphatase trong nước bọt với tình trạng nha chu. Luận văn đại học. Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 2021. 1-57.
8. Karan N.B. Influence of lavender oil inhalation on vital signs and anxiety: A randomized clinical trial. Physiol Behav. 2019. 211, 267, doi: 10.1016/j.physbeh.2019.112676
9. Đào Hoàng Sơn. Nồng độ cortisol nước bọt và mức độ lo lắng ở bệnh nhân nhổ răng khôn hàm dưới lệch ngầm. Luận văn bác sĩ nội trú. Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 2019. 1-63.
10. Ghaderi F., Solhjou N. The effects of lavender aromatherapy on stress and pain perception in children during dental treatment: A randomized clinical trial. Complement Ther Clin Pract. 2020. 40, 101-182, doi: 10.1016/j.ctcp.2020.101182.
11. Fernandez-Aguilar J, et al., Patient's pre-operative dental anxiety is related to diastolic blood pressure and the need for post-surgical analgesia. Sci Rep. 2020. 10(1), 9170, doi:
10.1038/s41598-020-66068-9.
12. Sharma A. Cardiovascular Changes Due to Dental Anxiety During Local Anesthesia Injection for Extraction. J Maxillofac Oral Surg. 2019. 18(1), 80-87, doi: 10.1007/s12663-018-1085-4.
13. Hasheminia D and et al. Can ambient orange fragrance reduce patient anxiety during surgical removal of impacted mandibular third molars?. J Oral Maxillofac Surg. 2014. 72(9), 1671-1676, doi: 10.1016/j.joms.2014.03.03.1
14. Cao Y, He HY, Wang YK, Effect of Combined Utilization of Lavender Scent and Music on Patients' Anxiety during Dental Implant Surgery. Journal of Oral Science Research. 2016. 32(10), 1047-1050, doi: 10.13701/j.cnki.kqyxyj.2016.10.011.