Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm ngón tay bằng vạt chéo ngón tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Bùi Thị Thiên Lan1,, Nguyễn Thành Tấn 1
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Ngón tay và bàn tay là thành phần rất quan trọng của cơ thể  và khuyết hổng phần mềm ngón tay là hình thái thường gặp nhất của tổn thương bàn tay. Có nhiều phương pháp phục hồi khuyết hổng ngón tay nhưng vạt chéo ngón là phương pháp hiệu quả và đơn giản mà không có nhiều biến chứng hay kỹ thuật đặc biệt. Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm ngón tay bằng vạt chéo ngón. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu trên 22 bệnh nhân khuyết hổng phần mềm ngón tay được điều trị bằng vạt chéo ngón. Chúng tôi ghi nhận cơ chế tổn thương, kích thước khuyết hổng, kích thước vạt, loại vạt chéo ngón được sử dụng. Đánh giá kết quả bằng ghi nhận sự sống của vạt, cảm giác phân biệt 2 điểm của vạt, tổng tầm vận động ngón tay và sự hài lòng của bệnh nhân. Kết quả: Trong 22 bệnh nhân được điều trị bằng vạt chéo ngón có 18 nam và 4 nữ với tuổi trung bình 38,6±11,4.


Nguyên nhân thường gặp nhất là do tai nạn lao động(59,1%). Khuyết hổng có diện tích trung bình là 205,5±86,6mm2 (110-500 mm2). Cảm giác phân biệt 2 điểm của vạt trung bình 7,6±1,5mm. Tầm vận động tốt thu được ở 81,8% bệnh nhân. Sự hài lòng về chức năng và cảm giác đạt 95,5%. Kết luận: Vạt chéo ngón là phương pháp an toàn và hiệu quả cho điều trị khuyết hổng phần mềm ngón tay. Phương pháp này có thể thực hiện đơn giản dưới gây tê cục bộ và có thể mang đến sự ổn định về mặt cơ học và phục hồi cảm giác.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Mai Thế Đức(2018), Đáng giá kết quả điều trị mất mô mềm lộ gân xương mặt lưng ngón tay dài bằng vạt cân mỡ chéo ngón, Luận án chuyên khoa cấp II, Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh.
2. Phan Dzư Lê Thắng(2014), Kết quả điều trị vết thương mất da mặt lưng ngón tay bằng vạt cân mỡ ngược dòng, Luận án chuyên khoa II, Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh.
3. Ahmed M. M, & Rao A. L (2017), Review of cross-finger flaps–indications and modifications,
International Journal of Science and Research, 2299-2303.
4. Al-Qattan M. M (2018), Time of return back to work and complications following cross-finger flaps in industrial workers: Comparison between immediate post operative mobilization versus immobilization until flap division, International journal of surgery case reports, 42, 70-74.
5. Karthikeyan G, Gopi Renganathan, R Subashini (2017), Versatility and Modifications of the Cross- finger Flap in Hand Reconstruction, International Journal of Scientific Study, Vol 5, Issue 6, 35-46.
6. Martin-Playa P & Foo A (2019), Approach to Fingertip Injuries, Clinics in plastic surgery, 46(3), 275-283.
7. Mutaf M (1993), A new design of the cross finger flap: the C ring flap, British journal of plastic surgery, 97 -104.
8. Nitesh KG A. B (2016), Cross Finger Flap for Reconstruction of Various Finger Defect, IOSR
Journal of Dental and Medical Sciences, 15(4), 70-73.
9. Rabarin F. et al. (2016), Cross-finger flap for reconstruction of fingertip amputations: long-term
results, Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research, 225-228.
10. Rajappa S. & Prashanth T (2017), Cross finger flap cover for fingertip injuries, Int J Res Orthop, 164-167.