Quay trở lại chi tiết bài báo KHẢO SÁT TỶ LỆ, MỨC ĐỘ TĂNG HUYẾT ÁP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2012-2022 Tải xuống Tải xuống PDF