Quay trở lại chi tiết bài báo Các yếu tố nguy cơ dự đoán viêm phổi mắc phải cộng đồng do vi khuẩn gram âm Tải xuống Tải xuống PDF