THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TUÝP 2 TẠI QUẬN CÁI RĂNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021

Nguyễn Thanh Tùng1,, Phạm Thị Tâm2, Huỳnh Nguyễn Phương Quang1
1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ
2 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

  Đặt vấn đề: Chỉ số đường huyết cần được quản lý chặt chẽ trong điều trị bệnh đái tháo đường (ĐTĐ). Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỉ lệ người bệnh ĐTĐ tuýp 2 kiểm soát đường huyết đạt yêu cầu và các yếu tố liên quan tại quận Cái Răng, thành Phố Cần Thơ năm 2021. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 330 người bệnh ĐTĐ tuýp 2 tại quận Cái Răng năm 2021. Kết quả: Tỉ lệ người bệnh ĐTĐ tuýp 2 quận Cái Răng năm 2021 kiểm soát đường huyết đạt yêu cầu là 50,3%. Các yếu tố liên quan bao gồm: Dân tộc Kinh (p=0,005), trình độ học vấn (p=0,007), người bệnh có kiến thức về bệnh ĐTĐ (p=0,011), ăn trên 5 đơn vị rau mỗi ngày (p=0,003), sử dụng các loại dầu ăn tốt cho sức khỏe (p=0,017). Kết luận: Tỉ lệ người bệnh ĐTĐ tuýp 2 tại quận Cái Răng năm 2021 kiểm soát đường huyết đạt yêu cầu là 50,3%. Cần có những chính sách can thiệp, hỗ trợ người bệnh kiểm soát hiệu quả chỉ số đường huyết trong suốt quá trình điều trị.  

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Phạm Thị Lan Anh (2013), “Đánh giá hiệu quả kiểm soát glucose máu, cải thiện một số chỉ tiêu sinh hóa và sức khỏe của sản phẩm VOSCAP chiết suất từ 3 loại lá vối, lá ổi, lá sen trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Hà Nội”, Tạp chí Y học Dự phòng, số 8(144); tr.90-96.
2. Bộ Y tế (2020), Quyết định 5481/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường type 2”
3. Nguyễn Văn Bé Hai (2014), “Nghiên cứu tình hình bệnh đái tháo đường type 2 và đánh giá kết quả kiểm soát đường huyết ở người từ 30 tuổi trở lên tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long năm 2013”, Luận án chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
4. Khống Thị Thúy Lan (2017), “Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015-2016”, Tạp chí dinh dưỡng và thực phẩm, tập 13, số 4 năm 2017, tr.111-118.
5. Vương Thị Thanh Nhàn (2017), “Vận động thể lực ở bệnh nhân ĐTĐ type 2 ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí dinh dưỡng và thực phẩm, tập 13 số 5 năm 2017, tr.44-51.
6. Châu Thanh Phong (2018), “Nghiên cứu tình hình bệnh đái tháo đường type 2 sự tuân thủ điều trị và kết quả kiểm soát đường huyết ở cán bộ công an tỉnh Cà Mau năm 2017-2018”, Luận án chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
7. Nguyễn Hữu Phước (2015), “Nghiên cứu tình hình bệnh đái tháo đường type 2 và đánh giá kết quả kiểm soát đường huyết ở người từ 30 tuổi trở lên tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long năm 2014-2015”, Luận án chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
8. American Diabetes Association (2020), “Standards of medical care in diabetes – 2020”, Diabetes Care, Volume 43 (Supplement 1).
9. International Diabetes Federation, 2019, Diabetes Atlas 9th edition 2019, available: https://diabetesatlas.org/atlas/ninth-edition/
10. A. Gautam, D. N. Bhatta & U. R. Aryal (2015), “Diabetes related health knowledge, attitude and practice among diabetic patients in Nepal”, BMC Endocr Disord, 15(25), pp.1-8.