ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG RĂNG CỬA HÀM TRÊN ĐƯỢC NỘI NHA BẰNG HỆ THỐNG TRÂM WAVEONE GOLD VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÊN CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020-2022

Huỳnh Bảo Trâm1,, Biện Thị Bích Ngân1, Trần Thị Phương Đan1, Nguyễn Ngọc Nguyệt Minh1, Đỗ Diệp Gia Huấn1, Trần Thị Kim Ngọc1, Nguyễn Lệ Uyên 1
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

  Đặt vấn đề: WaveOne Gold là thế hệ trâm nội nha làm từ hợp kim Nikel - Titanium có thể tạo hình toàn bộ ống tủy chỉ với một trâm và mang lại những hiệu quả tích cực hơn trong điều trị tủy. Tuy nhiên, các nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị của hệ thống trâm này còn rất ít. Mục tiêu nghiên cứu: 1). Xác định đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng răng cửa hàm trên được điều trị nội nha bằng hệ thống trâm WaveOne Gold; 2). Đánh giá kết quả điều trị trên Cone Beam Computed Tomography (CBCT). Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả có can thiệp không nhóm chứng trên 47 răng cửa hàm trên được chỉ định điều trị nội nha bằng hệ thống trâm WaveOne Gold. Bệnh nhân được khám lâm sàng và cận lâm sàng để thu thập các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của răng cửa hàm trên có chỉ định nội nha. Sau khi trám bít ống tủy, bệnh nhân được chụp phim CBCT để khảo sát hình dạng ống tủy theo 3 chiều trong không gian và đánh giá kết quả điều trị. Kết quả: Số răng được tạo hình ống tủy tốt đạt 97,9%. Thời gian tạo dạng ống tủy trung bình là 1,47 ± 0,63 phút. Kết quả điều trị tủy trên phim CBCT đạt loại trung bình chiếm tỉ lệ cao nhất -72,3 và 27,7% đạt loại tốt. Kết luận: Hệ thống trâm WaveOne Gold có khả năng tạo dạng ống tủy tốt chiếm tỉ lệ rất cao gần 98% dựa vào sự khảo sát trên CBCT. Bên cạnh đó, ống tủy được sữa soan rất nhanh chóng khi sử dụng hệ thống trâm này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bùi Quế Dương (2015), Nội Nha Lâm Sàng, Nhà xuất bản Y học, thành phố Hồ Chí Minh.
2. Trịnh Thị Thái Hà (2013), “Sự khít sát của khối vật liệu theo vị trí thành ống tủy được trám bít bằng hệ thống obtura II”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 5, tr.17-23.
3. Nguyễn Mạnh Hà (2014), Sâu răng và các biến chứng, Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam.
4. Trịnh Thị Thái Hà (2015), Chữa Răng Và Nội Nha tập 1, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
5. Đàm Thái Hà (2019), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X-quang, đánh giá kết quả điều trị nội nha bằng trâm Protaper tay và cổ điển trên bệnh nhân có bệnh lý tủy nhóm răng trước hàm trên tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2017-2019”, Luận văn Bác sĩ nội trú, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Cần Thơ.
6. Lê Hoang (2018), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị nội nha răng cối nhỏ bằng hệ thống Endo Express tại khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2016-2018”, Luận văn Bác sĩ nội trú, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Cần Thơ.
7. Bùi Huy Hoàng (2018), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị nội nha răng cửa trên bằng hệ thống Protaper máy trên bệnh nhân đến khám tại khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại học Y Dược Cần Thơ”, Luận văn Bác sĩ nội trú, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Cần Thơ.
8. Ngô Thị Hương Lan (2017), “Nghiên cứu điều trị tuỷ răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên với hệ thống trâm xoay NiTi WaveOne”, Luận án Tiến sĩ Y học, Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108, Hà Nội.
9. Lê Quan Liêu (2018), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X-quang và kết quả điều trị nội nha các răng cửa vĩnh viễn bằng dụng cụ Protaper tay tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ”, Luận văn Bác sĩ Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Cần Thơ.
10. Ngô Việt Thắng (2018), “Kết quả điều trị nội nha răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất hàm dưới có sử dụng hệ thống trâm WaveOne Gold”, Luận văn Bác sĩ Chuyên khoa II, Đại học Y Dược Hà Nội, Hà Nội.
11. American Association of Endodontists (2013), “Endodontic Diagnosis”, Endodontics: Colleagues for Excellence, pp.1-5.
12. R. Lo Giudice, et al. (2018), “Accuracy of Periapical Radiography and CBCT in Endodontic Evaluation”, International Journal of Dentistry, pp.1-7.
13. Ruddle C.J. (2016), “Single-file shaping technique achieving a gold medal result”, Dentistry Today, pp.1-7.
14. Ruddle C.J. (2012), “Endodontic canal preparation: WaveOne single-file technique”, Dentistry Today, 31(1), pp.124, pp.126-129.
15. Webber J, Machtou P, et al. (2011), “The WaveOne single-file reciprocating system”, Roots 1, pp.28-33.
16. You SY, et al. (2010), “Efficiency of reciprocating preparation in curved root canals”, J Endod, 36(3), pp.584.