ĐÁP ỨNG CỦA UNG THƯ VÚ TIẾN TRIỂN TẠI CHỖ TẠI VÙNG PHÂN NHÓM LUMINAL A VỚI HÓA TRỊ TÂN HỖ TRỢ

Lê Hoàng Phúc1,, Nguyễn Hoàng Quý2
1 Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ
2 Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Đáp ứng của hóa trị tân hỗ trợ đối với ung thư vú giai đoạn tiến triển tại chỗ tại vùng thuộc phân nhóm sinh học luminal A vẫn chưa được hiểu biết đầy đủ. Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát sự đáp ứng với hóa trị tân hỗ trợ ở bệnh nhân ung thư vú giai đoạn tiến triển tại chỗ tại vùng thuộc phân nhóm sinh học luminal A và một số yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả loạt ca hồi cứu 41 trường hợp bệnh nhân ung thư vú giai đoạn tiến triển tại chỗ tại vùng phân nhóm luminal A được hóa trị tân hỗ trợ tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018. Kết quả: Tỉ lệ đáp ứng toàn bộ trên lâm sàng (ORR) ghi nhận đạt 90,2%, tỉ lệ đáp ứng mô học (pCR)  đạt 5,0%. Bệnh nhân được hóa trị với phác đồ có kết hợp taxane cho tỉ lệ đáp ứng tốt hơn. Kết luận: Hóa trị tân hỗ trợ là lựa chọn phù hợp cho các trường hợp ung thư vú giai đoạn tiến triển tại chỗ tại vùng phân nhóm sinh học luminal A với mục đích làm giảm độ lan rộng của khối u. Việc bổ sung taxane vào phác đồ hóa trị dựa trên anthracyline giúp cải thiện tỉ lệ đáp ứng trên lâm sàng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global Cancer Statistics 2020:
GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. 2021; 71(3):209-249. doi:10.3322/caac.21660.
2. Trịnh Lê Huy, Thân Văn Thịnh. Nhận xét kết quả hóa trị bổ trợ phác đồ 4AC-4T kết hợp Anastrozole cho bệnh nhân ung thư vú ER dương tính/Her2 âm tính giai đoạn II-III. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam. 2022; 64(2):10-13. https://doi.org/10.31276/VJST.64(2).10-13.
3. Phạm Hoàng Quân. Kết quả điều trụ ung thư vú phân nhóm sinh học luminal A. Luận Văn Bác Sĩ Nội Trú. Đại Học Y Dược TP HCM; 2018.
4. Võ Xuân Bảo. Kết quả điều trị ung thư vú giai đoạn tiến triển tại chỗ, tại vùng thuộc phân nhóm tam âm. Luận văn thạc sĩ y học. Đại Học Y Dược TPHCM; 2020.
5. Collins PM, Brennan MJ, Elliott JA, et al. Neoadjuvant chemotherapy for luminal a breast cancer: Factors predictive of histopathologic response and oncologic outcome. American journal of surgery. 2021; 222(2):368-376. doi:10.1016/j.amjsurg.2020.11.053.
6. Chen S, Liu Y, Ouyang QW, Huang L, Luo RC, Shao ZM. Clinical and pathological response to neoadjuvant chemotherapy based on primary tumor reduction is correlated to survival in hormone receptor-positive but not hormone receptor-negative locally advanced breast cancer. Annals of surgical oncology. 2015; 22(1):32-9. doi:10.1245/s10434-014-3894-0.
7. Boughey JC, McCall LM, Ballman KV, et al. Tumor biology correlates with rates of breastconserving surgery and pathologic complete response after neoadjuvant chemotherapy for breast cancer: findings from the ACOSOG Z1071 (Alliance) Prospective Multicenter Clinical Trial. Annals of surgery. 2014; 260(4):608-14; discussion 614-6. doi:10.1097/sla.0000000000000924.
8. Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Diệu Linh, Phạm Cẩm Phương. Kết quả hóa trị bổ trợ trước phác đồ 4AC-4T ở bệnh nhân ung thư vú giai đoạn tiến triển tại chỗ. Tạp Chí Y học Việt Nam. 2021; 503(2):205-209. doi: https://doi.org/10.51298/vmj.v503i2.802.
9. Nguyễn Hoàng Gia, Lê Thu Hà, Hán Thị Bích Hợp. Đánh giá kết quả hóa trị bổ trợ trước phác đồ 4AC-4T liều mau trên bệnh nhân ung thư vú giai đoạn III. Tạp chí ung thư học Việt Nam. 2021; 503(2):393-400.
10. Charfare H, Limongelli S, Purushotham AD. Neoadjuvant chemotherapy in breast cancer. The British journal of surgery. 2005; 92(1):14-23. doi:10.1002/bjs.4840.
11. Prat A, Fan C, Fernández A, et al. Response and survival of breast cancer intrinsic subtypes following multi-agent neoadjuvant chemotherapy. BMC medicine. 2015; 13(303. doi:10.1186/s12916-015-0540-z.
12. Phan Thị Hồng Đức, Lê Thanh Huy. Sống còn ung thư vú còn mổ được có hóa trị tân hỗ trợ. Tạp chí ung thư học Việt Nam. 2019; 4:199-204.
13. Bear HD, Anderson S, Smith RE, et al. Sequential preoperative or postoperative docetaxel added to preoperative doxorubicin plus cyclophosphamide for operable breast cancer:National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project Protocol B-27. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology. 2006; 24(13):2019-27.
doi:10.1200/jco.2005.04.1665.
14. Evans TR, Yellowlees A, Foster E, et al. Phase III randomized trial of doxorubicin and docetaxel versus doxorubicin and cyclophosphamide as primary medical therapy in women with breast cancer: an anglo-celtic cooperative oncology group study. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology. 2005; 23(13):2988-95. doi:10.1200/jco.2005.06.156.