Quay trở lại chi tiết bài báo KẾT QUẢ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 CÓ BIẾN CHỨNG BỆNH THẬN MẠN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2021–2022 Tải xuống Tải xuống PDF