Quay trở lại chi tiết bài báo NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH NHẬP VIỆN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2022-2023 Tải xuống Tải xuống PDF