Thực trạng công tác quản lý người bệnh đái tháo đường và một số yếu tố liên quan tại các trạm y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021

Lý Hồng Khiêm1,, Nguyễn Trung Nghĩa1, Huỳnh Nguyễn Phương Quang2, Nguyễn Trương Thái Trân2
1 Sở Y tế thành phố Cần Thơ
2 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) hiện gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam, công tác quản lý người bệnh ĐTĐ tại các trạm y tế (TYT) cần được chú trọng đầu tư hiệu quả. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ trạm y tế thực hiện quản lý người bệnh đái tháo đường đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế và tìm hiểu một số yếu tố liên quan tại thành phố Cần Thơ năm 2021. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích tại tất cả 80 trạm y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021. Kết quả: Tỉ lệ trạm y tế thực hiện quản lý người bệnh ĐTĐ đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế  là 43,8%. Các yếu tố liên quan đến việc thực hiện quản lý người bệnh đái tháo đường đạt yêu yêu cầu bao gồm: trạm y tế có xây dựng quy chế chuyển tuyến người bệnh ĐTĐ (p=0,003), có nhận được sự hỗ trợ của tuyến trên (p=0,042), nhân viên y tế được tập huấn công tác quản lý người bệnh ĐTĐ (p=0,04), TYT sử dụng phần mềm quản lý người bệnh ĐTĐ (p<0,001), TYT cập nhật đầy đủ hồ sơ sức khỏe của người bệnh ĐTĐ (p<0,001), TYT được đầu tư đầy đủ trang thiết bị (p=0,026). Kết luận: Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ TYT thực hiện quản lý người bệnh ĐTĐđạt yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế hiện ở mức trung bình, cần có những chính sách đầu tư, hỗ trợ để TYT thực hiện công tác quản lý người bệnh ĐTĐtại cộng đồng hiệu quả.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2020), Quyết định số 5481/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 về việc ban hành tài liệu chuyên môn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2.
2. Bộ Y Tế (2015), Điều tra quốc gia về yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam.
3. Bộ Y tế (2018), Quyết định số 3756/QĐ-BYT ngày 21/06/2018 về việc ban hành hướng dẫn hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến Y tế cơ sở.
4. Bộ Y tế (2018), Quyết định số 2559/QĐ-BYT ngày 20/4/2018 ban hành kế hoạch tăng cường thực hiện điều trị, quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình tại các trạm Y tế xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018-2020.
5. Bùi Thị Minh Thái (2020), “Thực trạng năng lực phát hiện, quản lý điều trị một số bệnh không lây nhiễm tại các trạm y tế của thành phố Hà Nội và hiệu quả một số giải pháp can thiệp, 2016- 2019”, Luận án Tiến sĩ y học, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.
6. Lê Hoàng Nam (2018), “Thực hành quản lý bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản và ung thư của cán bộ y tế tuyến xã tỉnh Ninh Bình năm 2017”. Tạp chí Y học dự phòng, tập 28 số 7 năm 2018.
7. Vũ Đức Toàn (2019), “Thực trạng quản lí bệnh đái tháo đường tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế”. Tạp chí Y Dược học Trường Đại học Y Dược Huế, tập 9 số 2 năm 2019.
8. Nguyễn Thị Phương Lan (2019), “Thực trạng nhân lực, trang thiết bị và vật tư quản lý và điều trị một số bệnh không lây nhiễm tại tuyến Y tế cơ sở tỉnh Thái Nguyên”. Tạp chí Y học dự phòng, tập 29 số 7 năm 2018.
9. Nguyễn Thị Thi Thơ (2015), “Thực trạng triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm của các trạm y tế xã năm 2014”, Tạp chí Y học dự phòng, tập XXV, số 9 (169) năm 2015.
10. International Diabetes Federation (2019), Diabetes Atlas 9th edition 2019, available: https://diabetesatlas.org/atlas/ninth-edition/