NGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN KHÁNG CLARITHROMYCIN VÀ LEVOFLOXACIN CỦA VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN VIÊM DẠ DÀY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH VŨ MEDIC BẠC LIÊU NĂM 2022-2023

Trần Đoàn Hậu1, Huỳnh Văn Trương2,, Trần Quốc Tường3, Nguyễn Tuấn Anh4, Võ Phạm Trung Hiếu5
1 Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Bạc Liêu
2 Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ
3 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
4 Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
5 Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori ở Việt Nam chiếm từ 70-90% dân số. là nguyên nhân số một gây bệnh viêm dạ dày và ung thư dạ dày. Vi khuẩn H. pylori có thể được điều trị hiệu quả bằng kháng sinh. Tuy nhiên tình trạng kháng thuốc của vi khuẩn H. pylori đang là vấn đề rất cần nhiều quan tâm. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ đột biến gene 23S rRNA và gyrA kháng clarithromycin và levofloxacin của vi khuẩn H. pylori ở bệnh nhân viêm dạ dày và một số yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên bệnh nhân viêm dạ dày có H. pylori dương tính tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu và Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu. Kết quả: Tỷ lệ đột biến kháng clarithromycin là (85,7%) và levofloxacin


(60,3%). Đối với clarithromycin, đột biến tại vị trí T2182C chiếm tỷ lệ cao nhất (80,9%), A2143G (57,2%) và thấp nhất là A2142G (1,6%). Đối với levofloxacin hai vị trí phổ biến là amino acid 87 và 91, tỷ lệ đột biến đề kháng kháng sinh levofloxacin đối với các vị trí N87K, T87I, D91N, D91Y và D91G lần lượt là (31,7%), (3,2%), (12,7%), (1,6%) và (14,3%). Đặc biệt, có một đột biến mới được phát hiện có khả năng gây kháng levofloxacin là H (Histidine) tại vị trí 87H với tỷ lệ (1,6%). Có đến 24 mẫu H. pylori có cả đột biến kháng levofloxacin và clarithromycin với tỷ lệ 38,1%. Kết luận: Nghiên cứu đã xác định được tỷ lệ đột biến kháng thuốc và các dạng đột biến đề kháng kháng sinh clarithromycin và levofloxacin hiện đang được sử dụng điều trị tiệt trừ vi khuẩn H. pylori, tỷ lệ đột biến trong nghiên cứu thực sự rất đáng chú ý và cần được quan tâm trong điều trị.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Venneman K, et al. The epidemiology of Helicobacter pylori infection in Europe and the impact of lifestyle on its natural evolution toward stomach cancer after infection: A systematic review. Helicobacter. 2018. 23(3), e12483, doi.org/10.1111/hel.12483.
2. Rongli Cui, Zhiqiang Song, Baojun Suo, et al. Correlation Analysis Among Genotype Resistance, Phenotype Resistance and Eradication Effect of Helicobacter pylori. Infect Drug Resist. 2021. 14, 1747-1756, doi.org/10.2147/IDR.S305996.
3. Nguyễn Thành Nam. Nghiên cứu tình hình phát hiện vi khuẩn Helicobacter pylori trong nước bọt bằng kỹ thuật REAL-TIME PCR trên bệnh nhân viêm, loét dạ dày-tá tràng tại Bệnh viện trường đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020-2021. Luận văn thạc sỹ xét nghiệm Y học. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 2021. 88.
4. Đào Thanh. Ứng dụng kỹ thuật REALTIME-PCR phát hiện đột biến kháng clarithromycin của Helicobacter pylori trên bệnh nhân viêm dạ dày tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang năm 2020-2021. Luận văn thạc sỹ xét nghiệm Y học. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 2021. 113.
5. Park J Y, Shin T S, Kim j H, et al. The prevalence of multidrug resistance of Helicobacter pylori and Its impact on eradication in Korea from 2017 to 2019: A Single-center study. Antibiotics (Basel). 2020. 9 (10), 1-11, doi.org/10.3390/antibiotics9100646.
6. Hanafiah A, Binmaeil H, Raja Ali R A, et al. Molecular characterization and prevalence of antibiotic resistance in Helicobacter pylori isolates in Kuala Lumpur, Malaysia. Infect Drug Resist. 2019. (12), 3051-3061, doi:10.2147/IDR.S219069.
7. Nguyễn Văn Khoa. Ứng dụng kỹ thuật etest xác định kháng thuốc và kỹ thuật giải trình tự gen phát hiện đột biến kháng levofloxacin của vi khuẩn Helicobacter pylori ở bệnh nhân viêm dạ dày tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang năm 2020-2021. Luận văn thạc sỹ xét nghiệm Y học. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 2021. 110.
8. Trần Văn Huy và cộng sự. Helicobacter pylori 23S rRNA gene mutations associated with clarithromycin resistance in chronic gastritis in Vietnam. J Infect Dev Ctries. 2018. 12(7), 526-532, doi.org/10.3855/jidc.10000.
9. Trần Thị Như Lê, Nguyễn Vũ Trung, Trần Ngọc Ánh. Đột biến kháng levofloxacin trên gen gyrA, gyrB của Helicobacter pylori trên bệnh nhân viêm loét dạ dày - tá tràng. Tạp chí nghiên cứu Y học. 2021. 150, 69-70, doi.org/10.52852/tcncyh.v150i2.727.
10. Đặng Ngọc Quý Huệ. Nghiên cứu tỷ lệ kháng clarithromycin, levofloxacin của Helicobacter pylori bằng Epsilometer và hiệu quả của phác đồ EBMT ở bệnh nhân viêm dạ dày mạn. Luận án Tiến sĩ Y học. Trường Đại học Y Dược Huế. 2018. 213.